Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 7 - Đề số 6

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS …….
TỔ TOÁN LÝ- TIN
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Đại số 7
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Cp độ
Tên
Ch đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
1.Tập hợp Q
các số hữu tỉ
Biết tìm x
trong bài
toán về số
hữu tỉ
đơn giản
Hiểu các phép
tính để tính giá
trị biểu thức
vận dụng quy
tắc phép tính để
tính giá trị .Vận
dụng
biểu thức có
chứa giá trị
tuyệt đối để tìm
x
Số câu
Số điểm
Tỉ l
1
1
10%
1
1
10%
1
1
10%
4
4
40%
2.Tỉ lệ thức
Hiểu tính chất
của dãy tỉ số
bằng nhau để
giải bài toán
tìm hai số biết
tổng và tỉ số
của chúng
vận dụng tính
chất của dãy tỉ
số bằng nhau
để giải bài toán
thực tế
Số câu
Số điểm
Tỉ l
1
2
20%
1
2
20%
2
4
40%
3.Số thập
phân hữu hạn,
số thập phân
vô hạn tuần
hoàn. Làm
tròn số
Nhận biết
quy tắc
làm tròn
số
Số câu
Số điểm
Tỉ l
4
1
10%
4
1
10%
4.Tập hợp số
thực R
Hiểu và tính
được căn bậc
hai của một số
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Số câu
Số điểm
Tỉ l
1
1
10%
1
1
10%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ l %
5
2
20%
3
4
40%
2
3
30%
11
10
100%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS……….
TỔ TOÁN TIN
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Đại số 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :............................................................... Lớp : ...................
ĐỀ 1:
Bài 1: (2đ ) Tìm x biết :
a.
1 3
2 4
x
b.
1 3x =
Bài 2: (1đ ) Tính
a.
5
5 3 2
.
9 5
b.
3
3 2 3 5
. . ( 2)
4 7 4 7
 
Bài 3: (1đ) So sánh 4
5
2
10
Bài 4: (4đ) a. Tìm x, y biết
3 7
x y
30x y
b. Tìm số học sinh nam và số học sinh nữ lớp 7A, biết sĩ số lớp là 39 và tỉ lệ
nam, nữ là 1: 2
Bài 5: (1đ) Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ nhất
a. 56,4521 b. 38,591 c. 7,1024 d.
7
9
Bài 6: (1đ) Tính
2017
49 25 1

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 7 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 Chương 1 - Đề số 6 bao gồm các câu hỏi tự luận có đáp án, là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra đề cũng như cho các em học sinh ôn tập và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra sắp tới.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số 7 chương 1 - Đề số 6 nằm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 mới nhất do VnDoc đăng tải. Bộ tài liệu sẽ giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra sắp tới của mình. Chúc các em học tốt.

Mời các bạn tải toàn bộ đề thi, đáp án tại đây: Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 chương 1 có đáp án - Đề 6. Để củng cố thêm kiến thức về môn Toán, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
7 1.119
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Xem thêm