Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Hình học 7 có đáp án năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
KIỂM TRA CHƯƠNG II HÌNH HC 7
Thời gian: 45 phút
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Kiểm tra c kiến thức đã học chương II, các trường hợp bằng nhau của 2 tam
giác, tam giác vuông, tam giác cân
- Biết vận dụng kiến thức vào giải bài tập.
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng vẽ hình, chứng minh hình, trình bày bài giải bài tập hình.
3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực trong giờ kiểm tra.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
Kết hợp trắc nghiệm khách quan tự luận.
III. MA TRẬN ĐỀ
Cp đ
Tên
Ch đ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Tổng ba
góc của một
tam giác
Biết định về tổng
ba góc của một
tam giác.
Số câu
Số điểm
1
0,5
1
0,5
2. Hai tam
giác bằng
nhau
Biết định nghĩa hai
tam giác bằng
nhau.
Biết các trường
hợp bằng nhau của
hai tam giác.
Chứng minh 2 tam
giác bằng nhau trong
bài toán cụ thể bằng
cách sử dụng các
trường hợp bằng nhau
của 2 tam giác.
Chứng minh được 2
đoạn thẳng bàng
nhau, 2 góc bằng
nhau dựa vào việc
c/m 2 tam giác bằng
nhau.
Số câu
Số điểm
1
0,5
2 (C6a)
3
3
3,5
3. Các dạng
Biết định nghĩa
Tính được độ
- C/m 2 đoạn thẳng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
tam giác đặc
biệt.
tam giác cân, tam
giác đều, tam giác
vuông.
Biết định Pitago
thuận đảo.
dài 1 cạnh của
tam giác vuông
khi biết độ dài 2
cạnh kia.
bằng nhau, các góc
bằng nhau dựa vào
các trường hợp bằng
nhau của 2 tam giác
vuông.
Số câu
Số điểm
2
1
1 (C5 Pisa)
2,5
1 (C6b)
2,5
4
6
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
1
10%
1
2,5
25%
3
5,5
55%
8
10
100%
IV. NỘI DUNG ĐỀ
ĐỀ 1:
I. Trắc nghiệm: (2 điểm)
Hãy khoach tròn vào chữ i trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Tổng ba góc của một tam giác bằng
A. 180
0
B. 360
0
C. 90
0
D. 45
0
Câu 2. Tam giác ba cạnh bằng nhau là:
A. Tam giác vuông B. Tam giác cân C. Tam giác đều D. Tam giác
Câu 3. Hai tam giác gọi bằng nhau nếu có:
A. Các cạnh tương ứng bằng nhau.
B. Các góc tương ứng bằng nhau.
C. Các cạnh bằng nhau các góc bằng nhau.
D. Các cạnh tương ứng bằng nhau các góc tương ứng bằng nhau.
Câu 4. Cho
ABC
vuông cân tại A thì
A.
BC AC AB
B.
2 2 2
AB BC AC
C.
2 2 2
BC AC AB
D.
AB BC AC
II. Tự luận: (8 điểm)
Câu 5 (2,5 điểm). BỨC TƯỜNG
Gần nhà bạn Tỏa một bức tường rào xung quanh nhà. Để trèo
lên bức bạn Tỏa đã dùng một chiếc thang đặt gần bức tường (như hình
bên). Biết rằng chiều dài của thang 5m chân thang cách tường
3m.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Câu hỏi: Hãy tính chiều cao bức tường đó.
Câu 6 (5,5 điểm). Cho
ABC cân tại A. Phân giác AM (M
BC), Vẽ BH
AC (H
AC),
CK AB (K AB).
a. Chứng minh rằng AMB = AMC.
b. Chứng minh rằng BH = CK.
ĐỀ 2:
I. Trắc nghiệm: (2 điểm)
Hãy khoach tròn vào chữ i trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Trong
ABC
A
+
B
+
C
= ?
A. -180
0
B. 360
0
C. 180
0
D. -360
0
Câu 2. Tam giác hai cạnh bằng nhau là:
A. Tam giác vuông B. Tam giác cân C. Tam giác đều D. Tam giác
Câu 3.
ABC
DEF AB = DE, BC = EF. Thêm điều kiện để
ABC =
DEF ? theo
trường hợp C-C-C
A.
A D
B.
C F
C. AB = AC D. AC = DF
Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A. Theo định Pitago ta
A. AC
2
= AB
2
+ BC
2
B. BC
2
= AB
2
+ AC
2
C. AB
2
=AC
2
+ BC
2
D. BC
2
=AB
2
- AC
2
II. Tự luận: (8 điểm)
Câu 5 (2,5 điểm). BỨC TƯỜNG
Gần nhà bạn Tùng một bức tường rào xung quanh nhà y
sản xuất. Để trèo lên bức bạn Tùng đã dùng một chiếc thang đặt gần bức
tường (như hình n). Biết rằng chiều i của thang 10m chân
thang cách ờng 6m.
Câu hỏi: Hãy tính chiều cao bức tường đó.
Câu 6 (5,5 điểm). Cho PMN cân tại P. Phân giác PI (I MN), Vẽ MH
PN (H
PN),
NK
PM (K
MN).
a. Chứng minh rằng PIM = PIN.
b. Chứng minh rằng MH = NK.
V. HƯỚNG DẪN CHẤM THANG ĐIỂM
ĐỀ 1:
* Phần trắc nghiệm: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Hình 7 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 7 Chương 2 năm học 2019 - 2020 có đáp án và ma trận sau đây. Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Hình học 7 với nhiều dạng bài tập hệ thống kiến thức được học trong chương 2 Hình học 7, sẽ giúp các em làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, cũng như ôn tập chuẩn bị cho các bài kiểm tra sắp tới của mình.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hình học 7 năm học 2019 - 2020 nằm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 7 do VnDoc đăng tải. Đây là đề kiểm tra tổng kết kiến thức được học trong chương 2 môn Hình học lớp 7. Chúc các em học tốt và đạt điểm cao trong các bài thi của mình.

Mời các bạn tải toàn bộ đề thi, đáp án và ma trận tại đây: Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Hình học 7 có đáp án năm học 2019 - 2020. Để củng cố thêm kiến thức về môn Toán, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
7 3.580
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Xem thêm