Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 Chương 2 trường THCS Hoằng Đông, Thanh Hóa

1 412

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 7 có đáp án

VnDoc giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 Chương 2 trường THCS Hoằng Đông, Thanh Hóa bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận với thời gian làm bài 45 phút, là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra đề cũng như cho các em học sinh ôn tập và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra sắp tới.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số 7 chương 2 trường THCS Hoằng Đông, Thanh Hóa nằm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 do VnDoc đăng tải. Bộ tài liệu sẽ giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra sắp tới của mình. Chúc các em học tốt.

MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG II – ĐẠI SỐ 7

Cấp độ

 

Tên

Chủ đề

(nội dung,

chương)

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Cộng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch

-Biết công thức liên hệ của 2 đại lượng TLT,TLN

-Biết t/c của 2 đại lượng TLT, TLN

-Xác định được hệ số tỉ lệ của 2 đại lượng TLT, TLN

Vận dụng được tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận , tỉ lệ nghịch để giải bài toán

 

 

 

 

 

 

5

4 đ

Câu

Số điểm

C4

0,5đ

 

C5,7

 

C8

0,5đ

C10

2đ

 

 

Hàm số, mặt phẳng tọa độ.

-Biết xác định tọa độ của 1 điểm trên mp tọa độ

 

Tính được giá trị của hàm số khi biết giá trị của biến số

 

Tìm được giá trị của biến số khi biết giá trị của hàm số

 

 

 

 

4

3,5đ

Câu

Số điểm

C1

0,5đ

C9a,b

C2

0,5đ

 

 

 

 

C12

0,5đ

Đồ thị hàm số

 

-Biết điểm thuộc , không thuộc ĐTHS

-Xác định được hệ số a

-Vẽ ĐTHS

 

 

 

3

2,5đ

Câu

Số điểm

 

 

C3,6

 

 

C11

1,5đ

 

 

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

3

30%

5

2,5đ

25%

3

4đ

40%

1

0,5đ

5%

12

10đ 100%

PHÒNG GD&ĐT HOẰNG HÓA ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (CHƯƠNG II)

TRƯỜNG THCS HOẰNG ĐÔNG MÔN: ĐẠI SỐ 7 (Bài số 2)

Họ và tên:…………………………….

Lớp:………..

Điểm

Lời phê của Thầy(Cô)

 

 

I/TRẮC NGHIỆM. ( 4 điểm).

Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Cho điểm M(x0; y0) thì x0 được gọi là:

A. Hoành độ

B. Tung độ

C. Trục hoành

D. Trục tung

Câu 2: Cho hàm số y = f(x) = x + 5, khi đó f(1) = ?

A. 0       B. 5       C. 6             D. 4

Câu 3: Đường thẳng y = ax (a 0) luôn đi qua điểm:

A. (0; a)        B. (0; 0)          C. (a; 0)           D. (a; 1)

Câu 4: Hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ là 3. Công thức biểu diễn y theo x là

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 chương 2

Câu 5: Hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số là 5, thì đại lượng x tỉ lệ nghịch với đại lượng y theo hệ số là:

A. 5        B. -5         C. \frac{1}{5}        D.-\frac{1}{5}

Câu 6: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = 2x ?

A. (-1; 0)       B. (1; 1)         C. (-2; -4)            D. (0; 2)

Câu 7: Biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x = 2 thì y = -6. Khi đó hệ số tỉ lệ của y đối với x là:

A. -3 

B. 3

C. -12

D. 12

Câu 8: Biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = 4 thì y = 3. Vậy khi x = 2 thì giá trị của y là:

A. 6

B. 1

C. 2

D. 3

II/ TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 9: (2 điểm):

a) Tìm toạ độ các điểm C, D, E, O.

b) Hãy nêu các điểm A(2;-3), B(5;-2) lên mặt phẳng toạ độ Oxy.

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7

Câu 10: (2 điểm). Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3; 4; 5. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác đó biết cạnh lớn nhất dài hơn cạnh ngắn nhất là 10 cm

Câu 11: (1,5 điểm). Cho hàm số y = ax (a 0) đi qua điểm A(1; 2)

a) Xác định giá trị của a.

b) Vẽ đồ thị hàm số trên với a vừa xác định.

Câu 12: (0,5 điểm). Cho hàm số y = 2x2 + 3. Tìm x biết y = 11

Mời các bạn tải toàn bộ đề thi, đáp án tại đây: Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 chương 2 trường THCS Hoằng Đông, Thanh Hóa. Để củng cố thêm kiến thức về môn Toán, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 412
Đề kiểm tra 1 tiết - 45 phút lớp 7 môn Toán Xem thêm