Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 7 Chương 1 có đáp án năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
KIỂM TRA CHƯƠNG I TOÁN 7
I. Mục đích kiểm tra: Sau khi học xong chương I HS được kiểm tra đánh giá qua
các nội dung sau:
1. Kiến thức: Kiểm tra kiến thức của HS trong chương I đường thẳng song
song, đường thẳng vuông góc, góc tạo bởi giữa 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng,
tiên đề Ơclit, định lý.
2. năng: Vận dụng các kiến thức diễn đạt các tính chất (định lý) thông
qua hình vẽ. Vận dụng các định để suy luận, tính toán số đo các góc. năng
trình bày bài kiểm tra.
3. Thái độ: Rèn ý thức tự giác, trung thực khi làm bài.
II. Hình thức kiểm tra:
TNKQ + Tự luận
III. Ma trận đề kiểm tra:
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ
thấp
Cấp độ
cao
Nhận biết được các
cặp góc đối đỉnh, hai
đường thẳng vuông
góc
Hiểu vẽ được
đường trung trực của
một đoạn thẳng,
Vẽ được
góc, hai
góc đối
đỉnh. Áp
dụng tính
chất hai góc
đối đỉnh
tính số đo
góc
1(C.3)
0,5
5
1(B4)
1
10
1(B2)
1,5
15
3
3
30
Nhận dạng được các
góc so le trong
đồng vị
Áp dụng
tính chất
hai đường
thẳng song
song để
tìm số đo
của góc
1(B1a)
0,75
7,5
2(B1b-B3)
2,75
27,5
3
3,5
35
Nhận biết được hai
đường thẳng song
song, hai đượng
thẳng vuông góc.
Đường trung trực của
Hiểu được qua một
điểm ngoài đường
thẳng chỉ vẽ được duy
nhất một đường thẳng
song song với đường
Vận dụng
được tiên
đè Ơclít để
chứng
minh được
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
đoạn thẳng
thẳng đã cho
2 đường
thẳng song
song
3(C2,4,5)
1,5
15
1(C1)
0,5
5
1(B5)
1
10
5
3
30
Nhận biết được định
về hai đường thẳng
song song qua nh
vẽ
1(C6)
0,5
5
1
0,5
5
6
3,25
32,5
2
1,5
15
4
5,25
52,5
12
10
100
IV. Nội dung đề kiểm tra:
A. TNKQ (3đ): Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Qua một điểm ngoài một đường thẳng thể vẽ được bao nhiêu đường
thẳng song song với đường thẳng đó?
A. Nhiều hơn một đường thẳng
B. Chỉ duy nhất một đường thẳng
C. Vẽ được vô s đường thẳng
D. Cả ba câu đều sai
Câu 2: Hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành:
A. 1 góc vuông
B. 2 góc vuông
C. 3 góc vuông
D. 4 góc vuông
Câu 3: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 4: Cho a // b. Đường thẳng c vuông góc với đường thẳng a thì:
A. c // b
B. c b
C. c không cắt b
D. c trùng với b
Câu 6: Ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cùng đi qua O. Góc nào sau đây góc kề
với x
O
ˆ
y:
A. yÔx’ B. xÔy’ C. yÔz’ zÔy’ D. yÔx’
x
O
ˆ
y’
Câu 5: Đường thẳng xy trung trực của đoạn thẳng MN khi:
A. xy đi qua điểm I của MN B. xy
MN
C. xy
MN tại I IM = IN D. xy // MN IM = IN
Câu 6: Hình vẽ bên thể hiện nội dung định :
A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì
chúng song song với nhau
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. Hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba t chúng song song
với nhau
C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì
cũng vuông góc với đường thẳng kia.
D. Cả 3 câu trê đều sai
B. Tự luận (7đ):
Bài 1 (1,5đ):
Cho hình H.1:
a) Viết tên hai cặp góc so le trong, hai
cặp góc đồng vị.
b) Cho góc A
4
= 75
0
. Tính góc B
1
?
H.1 a A3 2
4 1
b 3 2
4 B1
Bài 2 (1,5đ):
Vẽ góc xOy số đo 50
o
. Vẽ góc x’Oy’ đối đỉnh với góc xOy. Tính số đo
góc x’Oy’
Bài 3 (2đ): Cho hình H.2 biết a//b. Hãy tính số đo của góc O.
(H.2)
Bài 4 (1đ):
Vẽ đoạn thẳng AB dài 5cm, vẽ đường trung trực d của đoạn AB tại trung điểm I.
Nêu cách vẽ.
Bài 5 (1đ): Với hình vẽ (H. 1), dùng tiên đề Ơclit hãy chứng minh: a // b
45
30
b
a
O
A
B

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 7 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 7 Chương 1 năm học 2019 - 2020 có đáp án và ma trận là tài liệu tham khảo hữu ích cho thầy cô và các em học sinh. Đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 7 với nhiều dạng bài tập hay sẽ giúp các em làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, cũng như ôn tập chuẩn bị cho các bài thi sắp tới của mình. 

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hình học 7 năm học 2019 - 2020 nằm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 7 do VnDoc đăng tải. Đây là đề kiểm tra tổng kết kiến thức được học trong chương 1 môn Hình học lớp 7. Chúc các em học tốt và đạt điểm cao trong các bài thi của mình.

Mời các bạn tải toàn bộ đề thi, đáp án và ma trận tại đây: Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 7 Chương 1 có đáp án. Để củng cố thêm kiến thức về môn Toán, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
4 1.242
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Xem thêm