Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 7 chương 2 trường THCS Cây Trường, Bình Dương

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
KIM TRA 45 PHÚT HÌNH HC 7
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức bản: HS nắm vững các khái niệm tính chất trong chương II (Các TH bằng
nhau của tam giác, tam giác cân, Định Pi-ta-go)
- năng bản: Biết vẽ hình và vận dụng các TH bằng nhau của tam giác, tam giác n,
Định Pi-ta-go
- Tình cảm thái độ: Nghiêm túc trong quá trình làm bài, vẽ hình, tính toán chính xác, cẩn thận
II. CHUẨN BỊ:
GV: Nội dung photo đề kiểm tra
HS: học bài xem lại các bài tập đã làm, dụng cụ học tập
III. MA TRẬN:
MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG II HÌNH HỌC 7
Cấp độ
Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Tổng 3 góc
của một tam
giác
Dựa vào định
tổng 3 góc của tam
giác để nhận biết
được số đo c góc
của tam giác.
Hiểu được một
tam giác ít nhất
bao nhiêu góc
nhọn
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2(1.1;1.2)
0,5đ
5%
1(2.3)
0,25đ
2,5%
3
0,75đ
7,5%
Các trường
hợp bằng
nhau của hai
tam giác
Dựa vào các trường
hợp bằng nhau của
hai tam giác để
nhận biết được hai
tam giác bằng
nhau.
Vẽ được hình đến
câu a, áp dụng được
các trường hợp bằng
nhau của tam giác
để chứng minh được
hai tam giác bằng
nhau.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4(1.6;2.125)
1,0đ
10%
1
40%
5
5,0đ
50%
Tam giác
cân
Nhận biết tam giác
vuông cân
Hiểu được tính
chất về góc của
tam giác cân.
Vận dụng được các
dấu hiệu về tam giác
cân, tam giác đều để
chứng minh một
tam giác tam giác
đều.
Biết suy luận
áp dụng
được tính chất
của tam giác
cân kết hợp
với giả thiết để
tính được độ
dài của một
cạnh.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1(2.6)
0,25đ
2,5%
2(1.3;2.4)
0,5đ
5%
1
20%
1
10%
5
3,75đ
37,5%
Định
Pytago
Nắm được định
Pytago (thuận
đảo) để tính được
độ dài của một
cạnh hoặc nhận
biết được tam giác
vuông khi biết số
đo 3 cạnh.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2(1.4;1.5)
0,5đ
5%
2
0,5đ
5%
Tổng s u
Tổng s điểm
Tỉ lệ %
7
1,75đ
17,5%
5
1,25đ
12,5%
2
6,0đ
60%
1
1,0đ
10%
15
10đ
100%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II
MÔN: HÌNH HỌC 7
Họ tên:……………………………………
Lớp: 7A
Điểm
Lời phê
I/
I/
TR
TR
C
C
NGHI
NGHI
M
M
:
:
(
(
3
3
đ
đ
i
i
m)
m)
Bài 1: (1,5 điểm) Chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi câu:
Câu 1: Tổng ba góc của một tam giác bằng
A. 90
0
B. 180
0
C. 45
0
D. 80
0
Câu 2:
ABC vuông tại A, biết số đo góc C bằng 52
0
. Số đo góc B bằng:
A. 148
0
B. 38
0
C. 142
0
D. 128
0
Câu 3:
MNP cân tại P. Biết góc N số đo bằng 50
0
. Số đo góc P bằng:
A. 80
0
B. 100
0
C. 50
0
D. 130
0
Câu 4:
HIK vuông tại H các cạnh góc vuông 3cm; 4cm. Độ dài cạnh huyền IK bằng
A. 8cm B. 16cm C. 5cm D.12cm
Câu 5: Trong các tam giác c kích thước sau đây, tam giác nào tam giác vuông?
A. 11cm; 12cm; 13cm B. 5cm; 7cm; 9cm
C. 12cm; 9cm; 15cm D. 7cm; 7cm; 5cm
Câu 6:
ABC
DEF AB = ED, BC = EF. Thêm điều kiện nào sau đây để
ABC =
DEF?
A.
A D
B.
C F
C. AB = AC D. AC = DF
Bài 2: (1,5 điểm) Đúng hay sai?
TT
Nội dung
Đúng
Sai
1
Nếu hai tam giác có ba góc bằng nhau từng đôi một thì hai tam giác đó
bằng nhau.
2
Nếu
ABC
DEF AB = DE, BC = EF,
thì
ABC =
DEF
3
Trong một tam giác, ít nhất hai góc nhọn.
4
Nếu góc A góc đáy của một tam giác n thì
A
> 90
0
.
5
Nếu hai tam giác có ba cạnh tương ứng bằng nhau thì hai tam giác giác
đó bằng nhau
6
Nếu một tam giác vuông một góc nhọn bằng 45
0
thì tam giác đó tam

Đề kiểm tra 45 phút Toán 7 môn Hình học chương 2 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 7 chương 2 trường THCS Cây Trường, Bình Dương có đầy đủ đáp án và ma trận. Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Hình học 7 gồm cả trắc nghiệm và tự luận, hệ thống kiến thức được học trong chương 2 Hình học 7, sẽ giúp các em ôn tập chuẩn bị cho các bài kiểm tra định kì sắp tới của mình.

Để giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho các bài kiểm tra định kì 45 phút, VnDoc giới thiệu bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 với đầy đủ các môn học được sưu tầm từ các đề thi của các trường THCS trên cả nước, sẽ là tài liệu hữu ích cho các em tham khảo, ôn luyện. Đây cũng là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề.

Mời các bạn tải toàn bộ đề thi, đáp án và ma trận tại đây: Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 7 chương 2 trường THCS Cây Trường, Bình Dương. Để củng cố thêm kiến thức về môn Toán, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 113
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Xem thêm