Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 Hình học lớp 6 năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Năm học: 2018 2019
Môn kiểm tra: Hình học lớp 6 Tuần: 10
Thời gian làm bài: 45 Phút.
(Không kể thời gian phát đề).
A/ Mục tiêu:
1/ Làm cho học sinh củng cố và khắc sâu những kiến thức đã học qua.
2/ Giúp cho học sinh biết Khai thác Mở rộng những kiến thức đã học qua.
3/ Rèn luyện cho học sinh kỉ ng vẽ hình chính c thông qua bài kiểm tra.
4/ Rèn luyện cho học sinh kỉ ng tính toán khi vận dụng kiến thức vào bài tập thực tiển.
5/ Làm phát huy được tính tích cực hoạt động sáng tạo của học sinh trong bài làm kiểm tra 1 tiết.
6/ Nhằm đánh giá quá trình truyền thụ lĩnh hội kiến thức giữa thầy trò trong chương I.
B/ Hình thức: Trắc nghiệm và Tự luận.
C/ Ma trận đề:
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộn
g
TN
TN
TN
TL
Cao
1.Điểm.
2.Mối quan
hệ giữa
điểm
đường
thẳng.
* Điểm nằm
giữa hai điểm
còn lại trong
3 điểm thẳng
hàng.
* Diễn đạt được
mối quan hệ của
3 điểm cùng
nằm trên một
đường thẳng.
* Số câu
* Số điểm
1
0,5
1
0,5
4
2,0
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
* TL %
5%
5%
20%
3. Tia.
* Nhận biết
được: Hai tia
đối nhau ; Hai
tia trùng
nhau ; Hai
đoạn thẳng
cắt nhau ; Hai
đoạn thẳng
song song;
Hai đường
thẳng song
song.
.
* Số câu
* Số điểm
* TL %
2
1,0
10%
8
4,0
40%
4. Đơn vị
đo đoạn
thẳng.
5. Đường
thẳng.
6. Vẽ đoạn
thẳng.
* Nhận biết
được đơn vị
tính inch.
(inhsơ)
* Biết điều kiện
cần đủ để có
được đẳng thức
về mối quan hệ
giữa 3 điểm
thẳng hàng.
* So
sánh
được độ
dài hai
đoạn
thẳng
bất kỳ.
* Số câu
* Số điểm
* TL %
1
0,5
5%
1
0,5
5%
1
0,5
5%
5
4,0
40%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
* TS câu
* TS điểm
* TL %
4
2,0
20%
2
1,0
10%
1
0,5
5%
17
10,0
100
%
Đề bài kiểm tra Hình học lớp 6:
(Đề này 1 trang).
I/ Trắc nghiệm: (3,0 điểm). (Thời gian: 6 Phút). Hãy khoanh tròn câu đúng.(A,B,C,D).
Câu 1: Cho hai điểm H K phân biệt. Số đường thẳng đi qua hai điểm H K là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. số.
Câu 2: Cho ba điểm H, K, T không thẳng hàng thì điểm:
A. H
KT B. K
HT C. K
HT D. T
HK.
Câu 3: Cho hai tia IE IF đối nhau thì điểm nằm giữa là:
A. I B. E C. F D. E hoặc F.
Câu 4: Cho hai tia SM SN trùng nhau thì điểm nằm giữa :
A. S B. M C. N D. M hoặc N.
Câu 5: 1 inch (inhsơ) bằng:
A. 2,74cm B. 2,64cm C. 2,54cm D. 2,44cm.
Câu 6: Khi nào thì ta được đẳng thức PO + OQ = PQ:
A. Khi O; P; Q thẳng hàng B. Khi P
OQ C. Khi O
PQ D. Khi Q
PO.
II/ Tự luận: (7,0 điểm). (Thời gian: 39 Phút).
Bài 1: (3,0 điểm). Vẽ hình theo ch diễn đạt điền nội dung vào chỗ trống:
1. a/ Vẽ nh hai đoạn thẳng AB CD cắt nhau tại điểm O.
b/ Hai đoạn thẳng AB ……..cắt nhau………………….
2. a/ Vẽ nh hai đường thẳng a b song song.
b/ Hai ……….. thẳng a b…………………
3. a/ Vẽ nh hai tia IH IK không thẳng hàng.

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 Hình học lớp 6 năm 2018 - 2019 bao gồm chi tiết hướng dẫn ra đề, ma trận đề thi và đề thi chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học lớp 6 với nội dung bám sát chương trình học bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề cho các em học sinh, chuẩn bị cho các bài thi cuối học kì 1 lớp 6. Các em học sinh rèn kỹ năng giải Toán lớp 6, các dạng bài tổng quát đến chi tiết.

Đánh giá bài viết
47 11.846
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 6 Xem thêm