Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Sinh học lớp 6 - Đề 1

7 1.501

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Sinh học lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Sinh học lớp 6 - Đề 1 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, hệ thống lại kiến thức ôn tập ôn thi giữa 1 lớp 6 và cuối học kì 1 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 6

Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không có ở mọi cơ thể sống?

A. có sự trao đổi chất với môi trường

B. lớn lên

C. di chuyển

D. sinh sản

Câu 2: Nhóm gồm các vật sống là:

A. con gà, thỏ, xe máy

B. quạt trần, cây bàng, con thỏ

C. cỏ gà, cây bàng, con chó

D. hòn đá, con mèo

Câu 3: Nhóm gồm các cây có rễ cọc là:

A. cây nhãn, cây bàng, cây lúa

B. cây ngô, cây cau, cây lúa

C. cây bàng, cây ổi, cây rau ngót

D. cây rau muống, cây rau ngót, cây khoai lang

Câu 4: Nhóm nào sau đây gồm những cây có rễ chùm?

A. Cây lúa, cây ngô, cây cau

B. Cây lúa, cây rau ngót

C. Cây ngô, cây nhãn, cây xoài

D. Cây hành, cây chanh

Câu 5: Nhóm cây nào sau đây có thể sinh sản sinh dưỡng bằng thân bò?

A. Cây rau muống, rau má, su su

B. Cây rau muống, cỏ thìa, lúa

C. Cây rau má, rau lang, mồng tơi

D. Cây rau muống, rau má, rau lang

Câu hỏi tự luận

Câu 1: Em hãy tích dấu x vào ô em cho là đúng để hoàn thiện bảng sau?

Tên thực vật

Thực vật có hoa

Thực vật không có hoa

Rêu

   

Mía

   

Tùng

   

Dương xỉ

   

Tre

   

Thông

   

Sung

   

Chuối

   

Tuế

   

Rau bợ

   

Câu 2: Em hãy cho biết cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng nào?

Câu 3: Nhiệm vụ của sinh học là gì?

Câu 4: Đặc điểm chung của thực vật là gì ?

Câu 5: Em hãy trình bày các bước sử dụng kính hiển vi

Đáp án đề kiểm tra 45 phút môn Vật lý lớp lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: C

Câu 2: C

Câu 3: C

Câu 4: A

Câu 5: D

Câu hỏi tự luận

Câu 1:

Tên thực vật

Thực vật có hoa

Thực vật không có hoa

Rêu

 

X

Mía

x

 

Tùng

 

X

Dương xỉ

 

x

Tre

x

 

Thông

 

x

Sung

X

 

Chuối

X

 

Tuế

   

Rau bợ

 

X

Câu 2:

- Cơ thể sống có sự trao đổi chất với môi trường ( lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài ) thì mới tồn tại được

- Lớn lên và sinh sản

Câu 3:

- Nghiên cứu các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống

- Các điều kiện sống của sinh vật cũng như các mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau và với môi trường, tìm cách sử dụng hợp lí chúng, phục vụ đời sống con người

Câu 4:

- Tự tổng hợp được chất hữu cơ

- Phần lớn không có khả năng di chuyển

- Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài

Câu 5:

- Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu ánh sáng

- Đặt và cố định tiêu bản trên bàn kính

- Sử dụng hệ thống ốc điều chỉnh để quan sát vật rõ hơn

Đánh giá bài viết
7 1.501
Đề thi giữa kì 1 lớp 6 Xem thêm