Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Sinh học lớp 6 - Đề 4

10 364

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Sinh học lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Sinh học lớp 6 - Đề 4 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, hệ thống lại kiến thức ôn tập ôn thi giữa 1 lớp 6 và cuối học kì 1 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Ở thực vật, miền hút của rễ có chức năng chính là gì?

A. Hấp thụ nước và muối khoáng

B. Làm cho rễ dài ra

C. Che chở cho đầu rễ

D. Dẫn truyền chất hữu cơ

Câu 2: Ở thực vật, mạch rây gồm những tế bào có vách mỏng, có vai trò chính là gì?

A. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá

B. Vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây

C. Vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa

D. Bảo vệ các bộ phận bên trong rễ

Câu 3: Ở miền hút của rễ, mạch gỗ có vai trò chính là gì?

A. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá

B. Hút nước và muối khoáng hòa tan để cung cấp cho cây

C. Vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa

D. Vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây

Câu 4: Đối với đời sống của thực vật, những muối khoáng là quan trọng nhất

A. muối đồng, muối nhôm và muối sắt

B. muối đạm, muối lân và muối natri

C. muối đam, muối lân và muối kali

D. muối natri, muối kali và muối magie

Câu 5: Dựa vào hình ảnh các miền của rễ dưới đây, em hãy viết chú thích phù hợp vào các ô trống tương ứng với các số thứ tự 1,2,3,4

 Đề kiểm tra 1 tiết môn sinh học lớp 6

Câu hỏi tự luận

Câu 1: Một tế bào thực vật phân chia liên tiếp 4 lần. Hỏi trong quá trình này có tất cả bao nhiêu tế bào đã xảy ra sự phân chia?

Câu 2: Vì sao nói lông hút là một tế bào? Nó có tồn tại mãi không?

Câu 3: Các cây mà rễ ngập trong nước như nước cây bèo tây, bèo cái, bèo tổ ông…rễ có miền hút không? Tại sao?

Câu 4: Em hãy trình cấu tạo miền hút của rễ.

Câu 5: Cho hình ảnh 2 nhóm lá chính: lá đơn và lá kép dưới đây:

 Đề kiểm tra 1 tiết môn sinh học lớp 6

Dựa vào hình ảnh trên hãy tích dấu X vào 2 cột lá đơn và lá kép sao cho phù hợp

Đặc điểm

Lá đơn

Lá kép

Có cuống nằm dưới chồi nách

   

Có cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống con, mỗi cuống con mang một phiến (gọi là lá chét)

   

Mỗi cuống chỉ mang một phiến lá

   

Chồi nách chỉ có ở phía trên cuống chính, không có ở cuống con

   

Cả cuống và phiến rụng cùng một lúc

   

Thường thì lá chét rụng trước, cuống chính rụng sau

   

Lá khế

   

Lá phượng vĩ

   

Lá ổi

   

Lá mít

   

mồng tơi

   

Hoa hồng

   

Đáp án đề kiểm tra 45 phút môn Vật lý lớp lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5:

1-miền trưởng thành

2- miền hút

3- miền sinh trưởng

4- miền chóp rễ

Câu hỏi tự luận

Câu 1:

Một tế bào tiến hành phân chia liên tiếp 4 lần. Trong quá trình này, tổng số tế bào đã xảy ra phân chia = 24 - 1 = 15 lần

Câu 2:

- Mỗi lông hút là một tế bào vì nó có đủ các thành phần của tế bào như vách, chất tế bào, nhân. Tế bào lông hút là tế bào biểu bì kéo dài

- Lông hút không tồn tại mãi mãi, khi già nó sẽ rụng đi

Câu 3:

- Những cây mà rễ ngập trong nước như cây bèo tây, bèo cái, bèo tổ ong, …không có miến hút

- Vì nước và muối khoáng hòa tan trong nước ngấm trực tiếp qua các tế bào biểu bì của rễ

Câu 4: Cấu tạo miền hút gồm hai phần chính:

- Vỏ gồm biểu bì có nhiều lông hút. Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan. Phía trong là thịt vỏ có chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa

- Trụ giữa gồm có mạch gỗ và mạch rây có chức năng vận chuyển các chất. Ruột chứa chất dự trữ

Câu 5:

Đặc điểm

Lá đơn

Lá kép

Có cuống nằm ngay dưới chồi nách

X

 

Có cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống con, mỗi cuống con mang một phiến (gọi là lá chét)

 

X

Mỗi cuống chỉ mang một phiến lá

X

 

Chồi nách chỉ có ở phía trên cuống chính, không có ở cuống con

 

X

Cả cuống và phiến rụng cùng một lúc

X

 

Thường thì là chét rụng trước, cuống chính rụng sau

 

X

Lá khế

 

X

Lá phượng vĩ

   

Lá ổi

X

 

Là mít

X

 

Mồng tơi

X

 

Hoa hồng

 

X

Đánh giá bài viết
10 364
Đề thi giữa kì 1 lớp 6 Xem thêm