Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Toán hình học lớp 11 trường THPT Phạm Văn Đồng, Đăk Nông năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Toán hình học lớp 11

Trong quá trình ôn luyện chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Toán hình học, các bạn học sinh lớp 11 ngoài việc nắm chắc kiến thức SGK, thì việc luyện nhiều đề thi cũng vô cùng quan trọng. Hiểu được điều đó chúng tôi đã sưu tầm và xin được gửi tới bạn: Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Toán hình học lớp 11 trường THPT Phạm Văn Đồng, Đăk Nông năm học 2016 - 2017.

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Toán lượng giác lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Toán hình học lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán (Đại số) lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG
TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TOÁN HÌNH HỌC 11
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1 (1.5 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(2; 0). Tìm ảnh của điểm A qua phép tịnh tiến theo vectơ Đề kiểm tra 1 tiết hk1 môn toán lớp 11

Câu 2 (2.0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C): (x - 2)2 + y2 = 16. Tìm ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm J(2; 3) và tỉ số k = -3.

Câu 3 (2.5 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng. Viết phương trình đường thẳng là ảnh của qua phép quay tâm O và góc quay 900.

Câu 4 (1.0 điểm) Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trọng tâm tam giác BCD, CDA, DAB và ABC. Chứng minh hai hình tứ giác ABCD và MNPQ đồng dạng với nhau.

Câu 5 (1,0 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi O là tâm đối xứng của nó. E, F, G, H, I, J theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA, AH, OG. Chứng minh hai hình thang AIOE và GJFC bằng nhau.

Câu 6 (2.0 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O; 5), tâm O cố định. Giả sử điểm A cố định, BC là một dây cung di động trên đường tròn đó sao cho BC có độ dài không đổi bằng 8. Tìm tập hợp trọng tâm G của tam giác ABC.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN HÌNH HỌC LỚP 11

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết hk1 môn toán lớp 11

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết hk1 môn toán lớp 11

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết hk1 môn toán lớp 11

Đánh giá bài viết
1 1.462
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm