Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Địa Lý lớp 7 trường THCS Phan Chu Trinh, Đăk Lắk năm học 2016 - 2017

37 8.635

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Địa Lý lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Địa Lý lớp 7 trường THCS Phan Chu Trinh, Đăk Lắk năm học 2016 - 2017 có đáp án chi tiết kèm theo. Đây cũng là tài liệu tham khảo môn Địa lý giúp các bạn học sinh lớp 7 ôn tập lại kiến thức, nhằm học tập môn địa lý tốt hơn, đạt điểm cao trong bài thi giữa kì, thi cuối kì. Mời các bạn tham khảo.

Trường THCS Phan Chu Trinh                           ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Họ và tên :.................... Lớp ......                           Môn: Địa Lí

I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Hướng chuyển dịch vốn và lao động giữa các vùng ở Hoa Kì hiện nay

A. từ phía Nam lên phía Bắc
B. từ phía Đông sang phía Tây
C. từ phía Đông Bắc đến phía Nam và phía Tây ven Thái Bình Dương
D. từ phía Đông Bắc đến phía Nam và phía Tây ven Đại Tây Dương

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không đúng với tự nhiên Eo đất trung Mĩ?

A. nhiều bình nguyên rộng lớn        C. nơi tận cùng của hệ thống coo-đi-e
B. có nhiều núi lửa hoạt động         D. nhiều núi cao chạy dọc sát eo đất

Câu 3: Đồng bằng nào rộng và bằng phẳng nhất thế giới?

A. La-pla-ta         B. Pam-pa        C. Ô-ri-nô-cô       D. A-ma-dôn

Câu 4: Điểm khác biệt cơ bản của quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ so với Bắc Mĩ là:

A. tỉ lệ dân đô thị cao                    B. tốc độ nhanh
C. có nhiều đô thị mới và siêu đô thị         D. mang tính chất tự phát

Câu 5: Dân cư Trung và Nam Mĩ thưa thớt ở:

A. ven biển         B. sâu trong nội địa      C. cửa sông         D. cao nguyên

Câu 6: Các quốc gia ở Bắc Mĩ là:

A. Braxin, Mê-hi-cô, Hoa Kì             B. Hoa Kì, Ca-na-đa và Mê-hi-cô
C. Mê-hi-cô, Hoa Kì và Pháp            D. Ca-na-đa, Hoa Kì và Cô-lôm-bi-a

Câu 7: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (......) gồm các ý sau: (vòng cực Bắc, vòng cực Nam, chí tuyến Bắc, vĩ tuyến 15ºB)

Khí hậu Bắc Mĩ phân hóa theo chiều Bắc - Nam do lãnh thổ trải dài từ...(A).....................đến (B)................

Khí hậu Trung và Nam Mĩ phân hóa theo chiều Bắc – Nam vì lãnh thổ trải dài từ (C)........................đến gần (D)......................

II. Tự luận: (5 điểm)

Câu 1: (2,0đ) Nêu đặc điểm nền nông nghiệp Bắc Mĩ? Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển đạt đến trình độ cao?

Câu 2: (3,0đ) Đặc điểm địa hình Nam Mĩ có gì giống và khác so với đặc điểm địa hình Bắc Mĩ?

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐịA LÍ 7:

I. Trắc nghiệm: (5,0 điểm) mỗi câu đúng 0,5đ

1. C      2. A       3. D       4. D      5. B       6. B

7. A. vòng cực bắc

B. vĩ tuyến 15ºB

C. chí tuyến Bắc

D. vòng cực Nam

II. Tự luận: (5,0 điểm)

Câu 1: (2,0đ)

* Đặc điểm:

- Nền nông nghiệp phát triển mạnh mẽ,đạt trình độ cao.(0,5đ)

- Phát triển nền nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn.(0,25đ)

- Ít sử dụng lao động nhưng năng suất và sản lượng cao. (0,25đ)

* Phát triển đến trình độ cao vì:

- Có các trung tâm khoa học kĩ thuật. (0,25đ)

- Ứng dụng công nghệ sinh học. (0,25đ)

- Máy móc cơ giới đứng đầu thế giới. (0,25đ)

- Sử dụng lượng phân bón lớn. (0,25đ)

Câu 2: (3,0đ)

* Giống nhau: cấu trúc địa hình gồm có 3 khu vực theo chiều kinh tuyến từ Tây sang Đông (0,75đ)

* Khác nhau:

- Phía tây: hệ thống Cooc-đi-e chiếm gần 1/2 diện tích lục địa Bắc Mĩ, còn hệ thống An-đet ở Nam Mĩ cao và đồ sộ nhất Châu Mĩ (0,75đ)

- Đồng bằng ở giữa: Bắc Mĩ (cao ở phía bắc và tây bắc, thấp dần về phía nam và đông nam), Nam Mĩ (là một chuỗi đồng bằng thấp nối với nhau, trừ đồng bằng Pam-pa cao ở phía nam). (0,75đ)

- Phía đông: Bắc Mĩ (có núi già A-pa-lat), Nam Mĩ (là các sơn nguyên trẻ). (0,75đ)

Đánh giá bài viết
37 8.635
Địa lý lớp 7 Xem thêm