Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề kiểm tra môn Hóa 12
Thời gian: 45 phút
Cho nguyên tử khối một số nguyên tố: H = 1, C =12, N = 14, O = 16, Na =
23, Mg = 24, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, Ba = 137, Cu = 64, Ag =
108.
Câu 1: Phương trình hóa học nào sau đây ch thực hiện bằng phương pháp
điện phân?
 A. Cu + 2AgNO3 2Ag + Cu(NO3)2.
 B. Fe + 2FeCl3 3FeCl2.
 C. MgSO4 + 2NaOH Mg(OH)2 + Na2SO4.
 D. 2NaCl + 2H2O H2 + 2NaOH + Cl2.
Câu 2: Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M vào 120ml dung dịch
Ca(HCO3)2 1M thu được a gam chất rắn. Giá trị của a gần nhất với giá tr o
sau đây
 A. 11,8.
 B. 23,5.
 C. 19,7.
 D. 9,7.
Câu 3: Cho 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,3M o 50 ml dung dịch
Al2(SO4)3 xM thu được 8,55 gam kết tủa. Thêm tiếp 100 ml dung dịch
Ba(OH)2 0,4M vào bình phản ứng thì thu được 18,8475 gam kết tủa. Giá trị
của x
 A. 0,45.
 B. 0,5.
 C. 0,3.
 D. 0,6.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 4: Cho 3,8 gam hỗn hợp muối M2CO3 MHCO3 (M kim loại kiềm)
vào dung dịch H2SO4 2M (dư), sinh ra 0,496 lít khí (đktc). M
 A. K.
 B. Li.
 C. Rb.
 D. Na.
Câu 5: Cho m gam hỗn hợp G gồm: Na, Al, Fe vào ớc thu được 4,48 lít
khí (ở đktc). Mặt khác cho m gam G trên vào dung dịch NaOH thu được
7,84 lít khí (ở đktc) và dung dịch X, chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào
HNO3 thu được 10,08 lít NO2 (ở đktc, sản phẩm kh duy nhất). Giá trị của
m
 A. 23,9.
 B. 47,8.
 C. 16,1.
 D. 32,2.
Câu 6: Trong c phát biểu sau:
(1) Li cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối, được ứng dụng chế tạo
hợp kim siêu nhẹ.
(2) NaOH được sử dụng để sản xuất nhân tạo.
(3) CaO tan trong nước không tỏa nhiệt, quặng đôlômit công thức
MgCO3.CaCO3.
(4) Đun nóng ớc cứng tạm thời nước cứng toàn phần đều có kết tủa.
(5) Na2CO3 được ứng dụng để m thuốc chữa bệnh dạ dày.
Phát biều không đúng
 A. (1), (2), (5).
 B. (3), (4), (5).
 C. (1), (2), (4).
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
 D. (3), (5).
Câu 7: Phương pháp điện phân nóng chảy dùng để điều chế c kim loại
 A. hoạt động trung bình như Fe, Zn.
 B. hoạt động mạnh như Ca, Na.
 C. mọi kim loại như Cu, Na, Fe, Al.
 D. kém hoạt động như Ag, Au.
Câu 8: Hấp thụ hết 11,2 lít CO2 (ở đktc) vào dung dịch chỉ chứa 25,9 gam
Ca(OH)2 thu được a gam chất rắn Y. Giá trị của a
 A. 15 gam.
 B. 10 gam.
 C. 20 gam.
 D. 35 gam.
Câu 9: Chất o sau đây được sử dụng trong: y học (bó bột), nặn ợng, ...?
 A. CaSO4.
 B. CaSO4.H2O.
 C. CaSO4.2H2O.
 D. BaCl2.H2O.
Câu 10: Cho 50ml dung dịch X chứa: K2SO4 0,2M Na2CO3 0,2M vào
dung dịch BaCl2 thu được a gam chất rắn Y. Giá trị của a gần nhất với giá
trị nào sau đây?
 A. 4,15 gam.
 B. 2,93 gam.
 C. 3,4 gam.
 D. 3, 9 gam.
Câu 11: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch Fe2(SO4)3 thể dùng kim loại

Đề kiểm tra 1 tiết kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 4

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 4 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 4 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 30 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 4 mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 72
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút lớp 12 Xem thêm