Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 8 Bài số 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề kiểm tra môn Hóa 12
Thời gian: 45 phút
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: C = 12, H = 1, O = 16, Al = 27, Fe
= 56, Cr = 52.
I. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Tìm u phát biểu đúng?
A. Fe chỉ tính khử, hợp chất sắt (III) chỉ tính oxi hoá, hợp chất sắt (II)
vừa tính kh tính oxi hoá.
B. Fe chỉ tính khử, hợp chất sắt (III) chỉ tính oxi hoá, hợp chất sắt (II)
chỉ tính oxi hoá .
C. Fe chỉ tính khử, hợp chất sắt (III) chỉ tính oxi hoá, hợp chất sắt (II)
chỉ tính khử.
D. Fe chỉ tính oxi hoá, hợp chất sắt (III) ch tính oxi hoá, hợp chất sắt (II)
chỉ tính khử.
Câu 2: Nhận định nào sau đây sai về Al?
A. Al tính khử mạnh nhưng yếu hơn Na Mg.
B. Al thuộc chu 3, nhóm IIIA, ô số 13 trong bảng tuần hoàn.
C. Al dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Ag Cu.
D. Al dễ nhường 3 electron hoá trị nên thường số oxi hoá +3 trong các hợp
chất.
Câu 3: Khi cho nhôm tác dụng với dung dịch HNO3 loãng chỉ tạo ra sản
phẩm khử NH4NO3. Tổng các hệ số số nguyên tối giản nhất trong
phương trình hoá học của phản ứng xảy ra
A. 74.
B. 58.
C. 76.
D. 68.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 4: Khi cho bột sắt vào ddAgNO3, hãy cho biết những phản ứng
nào sau đây xảy ra?
A. Đáp án khác.
B. (1).
C. (1) (4) (3).
D. (2) (3).
Câu 5: Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau:
Mg2+/Mg; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Dãy chỉ gồm các chất,
ion tác dụng được với ion Fe3+ trong dung dịch
A. Fe, Cu, Ag+.
B. Mg, Fe2+, Ag.
C. Mg, Cu, Cu2+.
D. Mg, Fe, Cu.
Câu 6: Tính chất vật nào sau đây không phải tính chất vật của sắt?
A. tính nhiễm từ.
B. Màu trắng xám, dẻo, dễ n.
C. Dẫn điện dẫn nhiệt tốt.
D. Kim loại nặng, khó nóng chảy.
Câu 7: Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng
xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) dung dịch X.
Dung dịch X thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá tr của m
A. 0,64.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. 3,20.
C. 1,92.
D. 3,84.
Câu 8: Cho 9g hợp kim Al tác dụng với dung dịch NaOH đặc, nóng, thu
được 10,08 lít H2 (đktc). % Al trong hợp kim
A. 90%.
B. 9%.
C. 7,3%.
D. 73%.
Câu 9: Dãy chất nào sau đây phản ng với cả 2 dung dịch HCl KOH?
A. Cr2O3, ZnO, Cr(OH)3.
B. ZnO, CrO3, Cr(OH)2.
C. ZnO, CrO3, Cr(OH)3.
D. ZnO, Cr2O3, Cr(OH)2.
Câu 10: Khối lượng K2Cr2O7 tác dụng vừa đủ với 0,6 mol FeSO4 trong môi
trường H2SO4 loãng
A. 28,4 gam.
B. 29,4 gam.
C. 27,4 gam.
D. 26,4 gam.
II. Phần tự luận
Câu 1 (3 điểm): Viết các PTHH xảy ra trong c trường hợp sau:
a/ Al tác dụng với HCl
b/ Al2O3 tác dụng với KOH
c/ Fe tác dụng với lưu huỳnh

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 8 Bài số 2

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 8 Bài số 2 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 8 Bài số 2 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 10 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 8 Bài số 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 9
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút lớp 12 Xem thêm