Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 8

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề kiểm tra môn Hóa 12
Thời gian: 45 phút
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: C = 12, H = 1, O = 16, Li = 7, Na =
23, K = 39, Rb = 85, Cs = 133, Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 88, Ba = 137.
I. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Phương pháp điều chế kim loại nhóm IIA
A. phương pháp thủy luyện.
B. phương pháp điện phân dung dịch.
C. phương pháp điện phân nóng chảy.
D. tất cả c phương pháp trên.
Câu 2: Loại đá khoáng chất nào sau đây không chứa canxi cacbonat?
A. Đá hoa ơng.
B. Thạch cao.
C. Đá phấn.
D. Đá vôi.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng?
(1) Na2CO3 được ứng dụng để sản xuất thủy tinh, bột giặt, ...
(2) NaCl được dùng làm thuốc muối chữa bệnh dạ dày, bột nở.
(3) NaOH được ứng dụng trong chế biến dầu mỏ sản xuất phòng, ...
(4) CaSO4.2H2O được sử dụng làm vật liệu xây dựng, sản xuất: amoniac,
clorua vôi, ...
(5) Mg được ứng dụng sản xuất hợp kim nhẹ, chất tạo màu trắng trong pháo
hoa, ...
A. (1), (3), (5).
B. (1), (2), (3), (4).
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. (2), (3), (5).
D. (3), (4), (5).
Câu 4: Khi cho kim loại Na o dung dịch CuSO4 thì sẽ xảy ra hiện ợng
nào sau đây?
A. Ban đầu xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan ra, dung dịch trong
suốt.
B. Ban đầu có sủi bọt khí, sau đó xuất hiện kết tủa xanh.
C. Ban đầu sủi bọt khí, sau đó tạo kết tủa xanh, rồi kết tủa tan ra, dd
trong suốt.
D. Chỉ sủi bọt khí.
Câu 5: Để loại hết Ca2+, Mg2+ ra khỏi dung dịch X gồm: Ca(HCO3)2;
Mg(HCO3)2; Na2SO4 không thể dùng chất nào sau đây điều kiện thường?
A. Ca(OH)2 vừa đủ.
B. NaOH.
C. BaCl2
D. Na3PO4.
Câu 6: Cho một mẫu hợp kim Na - Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung
dịch X 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể ch dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để
trung hoà dung dịch X
A. 150ml.
B. 75ml.
C. 60ml.
D. 30ml.
Câu 7: Nhận định nào sau đây về nước cứng sai ?
A. Nước cứng chứa nhiều Ca2+; Mg2+.
B. ớc cứng có chứa 1 trong 2 ion Cl- SO42- hoặc cả 2 nước cứng tạm
thời.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. Nước không chứa hoặc chứa rất ít ion Ca2+ , Mg2+ ớc mềm.
D. Nước cứng chứa đồng thời anion HCO3- SO42- hoặc Cl- nước
cứng toàn phần.
Câu 8: Cho dd chứa 0,3 mol KOH c dụng với 0,2 mol CO2. Dung dịch sau
phản ứng gồm các chất nào sau đây?
A. KOH, K2CO3.
B. KHCO3.
C. K2CO3.
D. KHCO3, K2CO3.
Câu 9: Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II, thu
được 6,8 gam chất rắn khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml
dung dịch NaOH 1M, khối ợng muối có trong dung dịch thu được sau phản
ứng
A. 5,8 gam.
B. 6,5 gam.
C. 4,2 gam.
D. 6,3 gam.
Câu 10: Tính chất của kim loại kiềm kiềm thổ
A. dễ nhường eletron thể hiện tính oxi hoá.
B. dễ nhường electron thể hiện tính khử.
C. dễ nhận electron thể hiện tính oxi hoá.
D. dễ nhận electron thể hiện tính khử.
II. Phần tự luận
Câu 1 (2 điểm): Không dùng chất chỉ thị, hãy phân biệt các dung dịch sau
chứa trong bình mất nhãn: CaCl2, NaCl, HCl.
Câu 2 (2 điểm): Cho 3,82 gam hỗn hợp G gồm 2 muối cacbonat của 2 kim
loại kiềm (thuộc hai chu liên tiếp trong bảng tuần hoàn) vào dung dịch

Đề kiểm tra 1 tiết kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 8

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 8 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi giữa học kì, thi cuối học kì 2 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 8 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 8, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 14
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút lớp 12 Xem thêm