Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 9

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề kiểm tra môn Hóa 12
Thời gian: 45 phút
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: C = 12, H = 1, O = 16, Li = 7, Na =
23, K = 39, Rb = 85, Cs = 133, Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 88, Ba = 137.
I. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Khử hoàn toàn hỗn hợp gồm: CuO, FeO, MgO, PbO bằng khí CO.
Chất rắn thu được sau phản ứng
A. Cu, FeO, MgO, PbO.
B. Cu, Fe, MgO, PbO.
C. Cu, Fe, MgO, Pb.
D. Cu, Fe, Mg, PbO.
Câu 2: Chất nào sau đây được ứng dụng làm bột nở trong công nghiệp thực
phẩm?
A. KNO3.
B. NaHCO3.
C. NaOH.
D. CaSO4.
Câu 3: Trong công nghiệp, Na được điều chế bằng cách nào ới đây?
A. Điện phân nóng chảy Na2CO3.
B. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.
C. Khử NaCl bằng K.
D. Điện phân nóng chảy NaCl.
Câu 4: Chất o sau đây thể m mềm ớc cứng tính vĩnh cửu?
A. NaCl.
B. H2SO4.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. Na2CO3.
D. HCl.
Câu 5: Cho 6 gam hỗn hợp gồm Na kim loại kiềm M tác dụng hết với nước
được dung dịch X. Để trung hòa hết X cần 1,8 lít HCl 0,25M. Kim loại M
A. Li.
B. K.
C. Rb.
D. Cs.
Câu 6: Bằng phương pháp hóa học, để phân biệt các dung dịch riêng biệt:
K2SO4, MgCl2, AlCl3, có thể chỉ dùng một dung dịch
A. AgNO3.
B. BaCl2.
C. KOH.
D. HNO3.
Câu 7: Cho H2 đi t từ qua hỗn hợp X gồm: 16 gam Fe2O3 8 gam
MgO nung nóng đến phản ng hoàn toàn thu được a gam chất rắn Y. Giá trị
của a
A. 16.
B. 11,2.
C. 19,2.
D. 20,8.
Câu 8: Cho 0,2 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch
HCl thấy tạo ra 0,555 gam muối. Kim loại đó
A. Be.
B. Mg.
C. Ba.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. Ca.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây sai ?
A. Điều kiện để một kim loai A đẩy kim loại B ra khỏi muối A phải mạnh
hơn B.
B. Nguyên t kim loại chỉ tính khử, không tính oxi hóa.
C. Kim loại độ cứng lớn nhất Cr.
D. Trạng thái bản, kim loại kiềm thổ số electron a trị 2.
Câu 10: Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M. catot thu được 3
gam kim loại anot 1,68 lít khí đktc thoát ra. Muối clorua đó
A. NaCl.
B. KCl.
C. BaCl2.
D. CaCl2.
II. Phần tự luận
Câu 1 (2 điểm): Không ng chỉ thị, hãy phân biệt các dung dịch sau chứa
trong lọ mất nhãn: KCl, BaCl2, Na2CO3.
Câu 2 (2 điểm): Cho 6,08 gam hỗn hợp X gồm 2 hiđroxit của 2 kim loại kiềm
tác dụng hết với dung dịch HCl thấy tạo ra 8,30 gam hỗn hợp muối clorua.
Biết 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu liên tiếp trong BTH, tính % số mol mỗi
hiđroxit trong hỗn hợp ban đầu.
Câu 3 (2 điểm): Dẫn V lít CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)3 thu được 25
gam kết tủa dung dịch X, đun nóng dung dịch lại thu thêm được 5 gam kết
tủa nữa. Tính giá trị của V.
Câu 4 (1 điểm): Sau phản ứng nhiệt nhôm của hỗn hợp X gồm bột Al với
FexOy thu được 9,39 gam chất rắn Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch
NaOH thấy 336 ml khí (đktc) bay ra phần không tan Z. Để hòa tan
1/3 lượng chất Z cần 12,4 ml dung dịch HNO3 65,3% (d = 1,4 g/ml) thấy
khí u nâu đỏ bay ra. Xác định công thức của FexOy.

Đề kiểm tra 1 tiết kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 9

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 9 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 9 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 9, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 11
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút lớp 12 Xem thêm