Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán đại số lớp 8 trường THCS Bông Trang, Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán đại số lớp 8 trường THCS Bông Trang, Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2016 - 2017. Đề thi được ra theo hình thức 20% trắc nghiệm với 8 câu hỏi và 80% tự luận với 3 câu hỏi, thời gian để các bạn hoàn thiện bài thi là 45 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8 trường THCS Thống Nhất, thành phố Huế năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán đại số lớp 8 Phòng GD&ĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán hình học lớp 8 Phòng GD&ĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 - 2016

Mời làm: Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán đại số lớp 8 trường THCS Bông Trang, Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2016 - 2017 Online

TRƯỜNG THCS BÔNG TRANG ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TOÁN LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm: (2,0 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số nào sau đây là nghiệm của phương trình 2x5 – 5x2 + 3 = 0?

A. -1 B. 1 C. 2 D. -2

Câu 2 (TH) Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình 2x – 6 = 0

A. x = 3 B. x = -3 C. x = 2 D. x = -2

Câu 3: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn.

A. x2 + 2x + 1 = 0 B. 2x + y = 0 C. 3x – 5 = 0 D. 0x + 2 = 0

Câu 4: Nhân hai vế của phương trình ½x = -1 với 2 ta được phương trình nào sau đây?

A. x = 2 B. x = 1 C. x = -1 D. x = -2

Câu 5: (VD) Phương trình 3x – 6 = 0 có nghiệm duy nhất

A. x = 2 B. x = -2 C. x = 3 D. x = -3

Câu 6: Điều kiện xác định của phương trình Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn toán đại số lớp 8 là:

A. x ≠2 B. x ≠5 C. x ≠-2 D. x ≠-5

Câu 7: Để giải phương trình (x – 2)(2x + 4) = 0 ta giải các phương trình nào sau đây?

A. x + 2 = 0 và 2x + 4 = 0 B. x + 2 = 0 và 2x – 4 = 0
C. x = 2 = 0 và 2x – 4 = 0 D. x – 2 = 0 và 2x + 4 = 0

Câu 8: Tập nghiệm của phương trình 2x – 7 = 5 – 4x là

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn toán đại số lớp 8

III. Tự luận: (8,0 điểm)

Bài 1: (4,5 điểm) Giải các phương trình sau đây

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn toán đại số lớp 8

Bài 2: (3,0 điểm) Giải bài toán sau đây bằng cách lập phương trình

Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 180km đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ thì hai xe gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng xe đi từ A có vận tốc lớn hơn xe đi từ B 10 km/giờ.

Bài 3: (0,5 điểm) Giải phương trình sau:Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn toán đại số lớp 8

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 8

I. Trắc nghiệm: (2,0 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

B

A

C

D

A

B

D

C

II. Tự luận (8,0 điểm)

Bài 1: (4,5 điểm)

a) x = -3 (1,0 điểm)

b) x = 13/8 (1,0 điểm)

c) x = 2, x = 3 (1,0 điểm)

d) đkxđ: x -1; x 4 (0,5 điểm)

x = 8; x =-1 (loại) (1,0 điểm)

Bài 2 (3,0 điểm)

- Gọi x (km/h) là vận tốc xe đi từ A -> B (x > 2) (0,5 điểm)

- Vận tốc xe đi từ B -> A: x - 2 (0,5 điểm)

- Quãng đường xe đi từ A -> B: 2.x (0,25 điểm)

- Quãng đường xe đi từ B -> A: 2.(x - 2) (0,25 điểm)

- Lập được phương trình: 2x + 2(x – 2) = 180 (1,0 điểm)

- Giải pt x = 46 (km/h) (0,75 điểm)

- Vận tốc xe đi từ B -> A: 44(km/h) (0,25 điểm)

Bài 3: (0,5 điểm)

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 8

Đánh giá bài viết
8 5.729
Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán Xem thêm