Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán đại số lớp 8 trường THCS Hòa Phú, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán đại số lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán đại số lớp 8 trường THCS Hòa Phú, Hà Nội năm học 2016 - 2017. Đề thi được ra theo hình thức 30% trắc nghiệm với 6 câu hỏi và 70% tự luận với 4 câu hỏi, thời gian để các em hoàn thiện bài thi là 45 phút. Và để tạo điều kiện cho các em học sinh trong quá trình đối chiếu kết quả bài làm của chính mình chúng tôi đã cập nhật đầy đủ và chính xác đáp án. Mời các em tham khảo để tích lũy kiến thức, nâng cao kĩ năng giải đề.

TRƯỜNG THCS HÒA PHÚ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán đại số lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán đại số lớp 8

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 8

I. Phần trắc nhiệm (3,0 điểm)

Phần này gồm có 6 câu, mỗi câu 0,5 điểm

1

2

3

4

5

6

A

C

B

D

A

B

II. Phần tự luận (7,0 điểm)

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 8

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 8

Đánh giá bài viết
22 13.735
Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán Xem thêm