Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán hình học lớp 7 trường THCS Lê Lợi, Quảng Trị năm học 2016 - 2017

52 20.642

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán hình học lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán hình học lớp 7 trường THCS Lê Lợi, Quảng Trị năm học 2016 - 2017. Đề thi giữa kì 2 lớp 7 này được ra theo hình thức 40% trắc nghiệm với 2 bài và 60% tự luận với 2 bài, thời gian để các bạn hoàn thiện bài thi là 45 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II
MÔN: HÌNH HỌC LỚP 7
NĂM HỌC 2016 - 2017
Thời gian làm bài: 45 phút

TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Bài 1: Chọn đáp án đúng

1. Tam giác ABC cân tại A biết góc B bằng 500. Số đo góc A bằng

A. 400      B. 500     C. 800     D. 1300

2. Trong các bộ 3 số sau, bộ 3 số nào là 3 cạnh của tam giác vuông?

A. 4cm, 7 cm, 10 cm    B. 6cm; 8 cm; 10 cm
C. 5cm; 7 cm; 10 cm    D. 20cm; 21 cm; 22cm.

3. Tam giác ABC và tam giác DEF có: AB = ED; AC = DF; BC = EF. Trong các ký hiệu sau, ký hiệu nào đúng

A. ΔABC = ΔDEF       B. ΔABC = ΔDFE
C. ΔABC = ΔEDF       D. ΔABC = ΔFED

4. Tam giác ABC vuông tại A và có cạnh AB = 3cm; BC = 5cm. Vậy AC bằng:

A. 2 cm     B. 8 cm
C. 4cm      D. 16 cm

Bài 2: Đánh dấu x vào ô thích hợp

Câu

Đúng

Sai

a) Tam giác vuông có hai góc bù nhau.

 

 

b) Tam giác cân có một góc bằng 60o là tam giác đều.

 

 

c) Trong một tam giác cân, hai cạnh bên bằng nhau

 

 

d) Trong một tam giác đều, mỗi góc bằng 450

 

 

TỰ LUẬN (6,0 Điểm)

Bài 1: (1,0 điểm) Phát biểu nội dung định lý py-ta-go.

Bài 2: (5,0 điểm) Cho ΔABC cân tại A, AB = AC = 5 cm; BC = 8 cm. Kẻ AHĐề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn toán hình học lớp 7BC (H€BC)

a) Chứng minh HB = HC

b) Tính AH.

c) Kẻ HDĐề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn toán hình học lớp 7AB (D€AB); HEĐề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn toán hình học lớp 7AC (E€AC). CMR: ΔHDE là tam giác cân

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán hình học lớp 7

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm

 

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Bài 1

C

B

A

C

Bài 2

S

Đ

Đ

S

PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: phát biểu chính xác định lý: 1,0 điểm

Bài 2: (5,0 điểm)

Vẽ hình, ghi GT-KL chính xác được: 0,5 điểm

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn toán hình học lớp 7

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn toán hình học lớp 7

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn toán hình học lớp 7

Đánh giá bài viết
52 20.642
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Xem thêm