Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán hình học lớp 9 trường THCS Phổ Thạnh, Quảng Ngãi năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán hình học lớp 9

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán hình học lớp 9 trường THCS Phổ Thạnh, Quảng Ngãi năm học 2016 - 2017. Đối với tài liệu này theo đánh giá của bạn biên tập thư viện đề thi VnDoc đề không quá khó, không quá đánh đố, nội dung kiến thức bám sát theo chương trình Toán lớp 9 nửa đầu học kì 2 phần hình học. Chính vì vậy những em học sinh đã nắm chắc kiến thức chắc chắn sẽ làm được bài và đạt điểm khá, giỏi.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Tam Hợp, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Bình Châu, Quảng Ngãi năm học 2016 - 2017

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9

Mời làm: Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán hình học lớp 9 trường THCS Phổ Thạnh, Quảng Ngãi năm học 2016 - 2017 Online

Trường THCS Phổ Thạnh

Lớp: …............... Họ tên: ...............

KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Hình học 9 (Tiết: 58)
Thời gian: 45 phút

I. Trắc nghiệm: (3,0 điểm)

Câu 1: AB là một cung của (O; R) với số đo cung nhỏ AB là 800. Khi đó, góc AOB có số đo là:

A. 1800 B. 1600 C. 1400 D. 800

Câu 2: Cho đường tròn (O; R) và dây cung AB = R. Trên cung lớn AB lấy điểm M. Số đo góc AMB là:

A. 600 B. 900 C. 300 D. 1500

Câu 3: Số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng:

A. nửa số đo cung bị chắn B. số đo cung bị chắn
C. nửa số đo góc nội tiếp cùng chắn một cung D. số đo góc ở tâm cùng chắn một cung

Câu 4: Câu nào sau đây chỉ số đo 4 góc của một tứ giác nội tiếp?

A. 600; 1050; 1200; 850 B. 750; 850; 1050; 950
C. 800; 900; 1100; 900 D. 680; 920; 1120; 980

Câu 5: Hình tròn ngoại tiếp lục giác đều cạnh 5cm có diện tích là

A. 78,5cm2 B. 31,4cm2 C. 50,24cm2 D. 75,8cm2

Câu 6: Cho đường tròn (O) đường kính AB, M là điểm nằm trên đường tròn (M khác A và B). Số đo góc AMB bằng:

A. 900 B. 3600 C. 1800 D. 450

II. Tự luận: (7,0 điểm)

Bài 1 (3,0 điểm): Theo hình vẽ bên, hãy tính:

a) Độ dài cung tròn AmB.

b) Diện tích hình viên phân AmB (phần gạch chéo trong hình vẽ)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán hình lớp 9

Bài 2 (4,0 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy điểm E nằm trên cạnh AB và vẽ đường tròn đường kính EB cắt BC tại D. Đường thẳng CE cắt đường tròn tại M, AM cắt đường tròn tại N.

a) Chứng minh rằng: ACBM là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh rằng BA là tia phân giác góc CBN.

c) Gọi K là giao điểm của AC và BM. Chứng minh rằng: Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán hình lớp 9

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC LỚP 9

I-Trắc nghiệm (3,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D

C

A

B

A

A

II-Tự luận (7,0 điểm)

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết môn Toán hình học lớp 9

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết môn Toán hình học lớp 9

Đánh giá bài viết
15 9.446
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Xem thêm