Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 Đại số và Giải tích chương 4 năm 2018 - 2019 trường THPT Phước Vĩnh - Bình Dương

SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG THPT PHƯỚC VĨNH
(Đề thi có 02 trang)
KIỂM TRA NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN – Khối lớp 11
Thời gian làm bài : 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
I.PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1.
Kết quả của
3
3
n 2n
lim
2n 1
bằng
A. 3 B. 0 C.
1
D.
1
2
Câu 2. Tính giới hạn lim
1
3 4.2 10
7.2 4
n n
n n
A. 0 B.
C.

D.
1
Câu 3. Cho hàm số
3
1
khi 1
1
2 1 khi 1
x
x
f x
x
mx x
. Với giá trị nào của m thì hàm số liên tục tại
A.
2
B.
1
C. 1 D. 2
Câu 4. Cho phương trình
4 2
2 5 1 0
x x x
(1). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Phương trình (1) có ít nhất hai nghiệm trong khoảng
0;2
.
B. Phương trình (1) không có nghiệm trong khoảng
1;1
.
C. Phương trình (1) chỉ có một nghiệm trong khoảng
2;1
.
D. Phương trình (1) không có nghiệm trong khoảng
2;0
.
Câu 5. Tính giới hạn
3
3 6
lim
3
x
x
x
A.
B.
1
6
C.
1
6
D.
1
Câu 6. Cho hàm số
3
8
khi 2
2
2 khi 2
x
x
f x
x
kx x
. Với giá trị nào của k thì hàm số liên tục trên R ?
A. 2 B. 7 C.
2
D.
7
Câu 7. Cho
, 0
a a
. Khi đó
2
2
2
lim 3
1
x
x
ax

thì giá trị của a bằng
A.
1
B.
1
C. 2 D.
1
3
Mã đề 276
Câu 8. Cho
2
lim 5 5
x
x ax bx

. Khi đó, giá trị của a+b
A.
9
B. 6 C. 9 D.
6
Câu 9.
Kết quả của
2
lim 2
x
x x x

bằng
A. 0 B.

C. 1 D.

Câu 10. Kết quả của
2
1
2 1
lim
1
x
x
x
là :
A.
. B.
1
. C. 2. D.

.
II.PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1(1 điểm): Tính giới hạn:
2
1
1
lim
3 4 1
x
x
x x
Câu 2 (1điểm) Giả sử hàm số
( )f x
liên tục trên khoảng
K
1
5
lim 2
1
x
f x
x
Tính
2
1
2 ( ) 7 ( ) 15
lim
1
x
f x f x
x
Câu 3 (2 điểm) Cho hàm số
3
2
1
khi 1
1
1 khi 0 1
2 5 khi 0
x
x
x
f x x x
m x
. Tìm m để hàm số liên tục tại
0
x
Câu 4 (1 điểm)
Chứng minh rằng phương trình
5
2 0
x x
có nghiệm dương
0
x
thỏa
3
0
2
x
.
------ HẾT ------

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 11 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 Đại số và Giải tích chương 4 năm 2018 - 2019 trường THPT Phước Vĩnh - Bình Dương. Nội dung tài liệu gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, 4 câu hỏi tự luận. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 Đại số và Giải tích chương 4 năm 2018 - 2019 trường THPT Phước Vĩnh - Bình Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 579
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm