Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số 7 chương 1 trường THCS Long Bình năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Trường THCS Long Bình
Lớp: 7A…..
Họ tên: ……………………….
Thứ ngày tháng năm
Kiểm tra 1 tiết Môn: Toán 7 (ĐS)
PPCT: Tuần 11 Tiết 22
ĐỀ SỐ 1
I. Trắc nghiệm: (4đ)
Câu 1: Tập hợp số thực R gồm các tập hợp nào sao đây?
A. Q và Z. B. I Z. C. Q I . D. I N
Câu 2: Số 17,418 được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất
A.17,5 B. 17,4 C. 17,42 D. 17,000
Câu 3: Kết qu nào sau đây đúng?
A.
4 2 8
0,3 . 0,3 0,3
B.
6 2 3
0,2 : 0,2 0,2
C.
3
2 5
1 1
3 3
D.
8 2 6
3 3 3
:
7 7 7
Câu 4: Kết qu phép nh
3
3
0,25 .4
là:
A.
1-
B. 10 C. 100 D. 0,001
Câu 5: Giá trị của
là:
A.
5
8
. B.
8
5
C.
5
.
8
-
D.
8
.
5
-
Câu 6: Cho đẳng thức 8.6 = 4.12 ta lập được tỉ lệ thức là:
A)
12 6
4 8
B.
8 12
4 6
C.
4 8
12 6
D.
4 12
8 6
Câu 7: Trong c phân số sau phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?
A.
3
2
B.
11
7
C.
1
99
D.
6
11
Câu 8: Kết quả của biểu thức 14,61 7,15 + 3,2 được làm tròn đến hàng đơn vị
A.5 B. 5,1 C. 11 D. 10
II. Tự luận: (6đ)
Bài 1: ( ) Thực hiện phép tính:
a)
11 5 5 11
4 2
2 3 3 2
b)
2
3 7
: 2
2 2
÷
ç
- -
÷
ç
÷
ç
c)
2
100 3-
Bài 2: (3đ) Tìm x, y biết:
a) 9 : x = - 15 : 35 b) 2x
1
2
=
7
4
c)
3 5
x y
x + y = 16
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hướng dẫn chấm Đề kiểm tra 1 tiết Đại s 7 - Đề 1
I. Trắc nghiệm: (0,5đ/ câu)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
C
B
D
A
B
B
A
C
II. Tự luận: (6đ)
Câu
HD chấm
Điểm
1
(3đ)
a)
11 5 5 11
4 2
2 3 3 2
=
11 5 5
4 2
2 3 3
=
11
2 11
2
b)
2
3 7
: 2
2 2
÷
ç
- -
÷
ç
÷
ç
=
9 7
4 4
=
1
2
c)
2
100 3-
= 10 - 3 = 7
0,5 + 0,5
0,5 + 0,5
0,5 + 0,5
2
(3đ)
a) 9 : x = - 15 : 35
x
9.35
15
= -21
0,5 + 0,5
b) 2x
1
2
=
7
4
2x =
7 1
4 2
x =
9 9
: 2
4 8
0,25
0,25 +0,5
c) Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau:
16
2
3 5 3 5 8
x y x y
2 2.3 6
3
x
x
2 2.5 10
5
y
y
0,5
0,25
0,25
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trường THCS Long Bình
Lớp: 7A…..
Họ tên: ……………………….
Thứ ngày tháng năm
Kiểm tra 1 tiết Môn: Toán ( ĐS )
PPCT: Tuần 11 Tiết 22
ĐỀ SỐ 2
I. Trắc nghiệm: (4đ)
Câu 1: Kết qu phép nh
2
2
0,25 .4
là:
A. 0,01 B. 10 C. 100 D.
1-
Câu 2: Giá trị của
64
25
là:
A.
5
8
. B.
8
5
. C.
5
.
8
-
D.
8
.
5
-
Câu 3: Kết qu nào sau đây đúng?
A.
8 2 4
3 3 3
:
7 7 7
B.
6 2 4
0,2 : 0,2 0,2
C.
3
2 5
1 1
3 3
D.
4 2 8
0,3 . 0,3 0,3
Câu 4: Tập hợp số thực R gồm các tập hợp nào sao đây?
A. Q và I . B. I Z. C. Q Z. D. I N
Câu 5: Số 17,468 được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất
A.17,5 B. 17,4 C. 17,47 D. 17,000
Câu 6: Cho đẳng thức 8.6 = 4.12 ta lập được tỉ lệ thức là:
A.
4 12
8 6
B.
12 6
4 8
C.
4 8
12 6
D.
8 12
4 6
Câu 7: Trong c phân số sau phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?
A.
1
99
B.
11
20
C.
3
22
D.
6
11
Câu 8: Kết quả của biểu thức 14,61 7,41 + 3,2 được làm tròn đến hàng đơn vị
A.5 B. 5,1 C. 10 D. 11
II. Tự luận: (6đ)
Bài 1: ( ) Thực hiện phép tính:
a)
11 5 5 11
5 2
3 3 3 3
b)
2
5 7
: 2
2 2
÷
ç
- +
÷
ç
÷
ç
c)
2
3 100-
Bài 2: (3đ) Tìm x, y biết:
a) 9 : x = - 15 : 25 b) 4x
1
8
=
7
4
c)
7 4
x y
x - y = 15

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 7 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 Chương 1 trường THCS Long Bình năm 2019 - 2020 bao gồm 2 đề thi có đáp án và ma trận, là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra đề cũng như cho các em học sinh ôn tập và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra sắp tới.

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 7 trường THCS Long Bình năm 2019 - 2020 nằm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 do VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề thi gồm có 2 phần: trắc nghiệm và tự luận có đáp án với thời gian làm bài 45 phút. Bộ tài liệu sẽ giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra sắp tới của mình. Chúc các em học tốt.

Mời các bạn tải toàn bộ đề thi, đáp án và ma trận tại đây: Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số 7 chương 1 trường THCS Long Bình năm 2019 - 2020. Để củng cố thêm kiến thức về môn Toán, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.716
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Xem thêm