Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 7 trường THCS Bãi Thơm, Kiên Giang năm học 2019 - 2020

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 7 trường THCS Bãi Thơm, Kiên Giang năm học 2019 - 2020 có đáp án và ma trận là tài liệu tham khảo hữu ích cho thầy cô và các em học sinh. Đề kiểm tra 45 phút được biên soạn bám sát chương trình học, sẽ giúp các em làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, cũng như ôn tập chuẩn bị cho các bài thi sắp tới của mình.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sử 7 nằm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 với đầy đủ các môn do VnDoc đăng tải. Bộ đề sẽ giúp các em có thêm tư liệu để ôn tập chuẩn bị cho các kì thi quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt và đạt điểm cao trong các bài thi của mình.

I. Mục tiêu khi ra đề kiểm tra 1 tiết Môn Lịch sử 7

1. Kiến thức:

- Đánh giá khả năng nhận thức, ý thức học tập của học sinh. Có biện pháp kịp thời để bồi dưỡng học sinh yếu kém.

2. Kỹ năng:

- Hoàn thiện dần kĩ năng làm bài kiểm tra viểt trên lớp, các kĩ năng tổng hợp của bộ môn.

3. Thái độ:

- Rèn tính trung thực trong kiểm tra, độc lập làm bài, nâng cao lòng ham học hỏi, ham hiểu biết cho học sinh.

II. Ma trận Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 7

Tên Chủ đề

(nội dung, chương…)

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

VD

VD cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1.Khái quát lịch sử thế giới Trung đại

- XHPK Châu Âu hình thành.

-Lãnh chúa PK.

- Các giai cấp.

Sự thành lập nước Lào phong kiến

Hiểu được vì sao xuất hiện thành thị trung đại .

HS so sánh được nền kinh tế trong các thành thị với nền kinh tế lãnh địa.

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %

6c

1,5đ

15%

1

0.25

2.5%

1/2c

10%

1/2c

10%

8c

3.75đ

37.5%

2.Chương

Buổi đầu

độc lập thời Ngô - Đinh

Tiền Lê

(TK X)

-HS biết được người có công dẹp loạn 12 sứ quân.

- HS nhận biết được đơn vị hành chính thời Tiền Lê.

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %

2c

0.5đ

5%

2c

0.5đ

5%

3.Chương3:

Nước Đại

Việt thời Lý

TK XI_ XII

- Địa điểm Lý Thường Kiệt chủ động tấn công để tự vệ

- Thời gian xây dựng Văn Miếu

Trình bày văn hóa giáo dục thời Lý

Sự thành lập của nhà Lý

Âm mưu nhà Tống xâm lược nước ta

Nhận xét cách kết thúc cuộc kháng chiến độc đáo của Lý Thường Kiệt

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %

2c

0.5đ

5%

1c

20%

1c

0.25đ

2.5%

1/2c

1.5đ

15%

1/2c

1.5đ

15%

5c

5.75đ

57.5%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

11c

4.5đ

45%

3c

30%

1c

2.5đ

25%

15c

10đ

100%

III. Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 7

PHÒNG GD & ĐT PHÚ QUỐC

TRƯỜNG: TH-THCS BÃI THƠM

KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN LỊCH SỬ 7

Thời gian làm bài: 45phút

Họ và tên:................................................. Lớp: 7...

Điểm

Nhận xét của thầy (cô)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm):

Đọc kĩ câu hỏi và chọn đáp án đúng nhất:

Câu 1: Những việc làm của người Giéc-man khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma đã tác động đến sự hình thành xã hội phong kiến châu Âu:

A. Thành lập các vương quốc mới

B. Các thủ lĩnh quân sự và quan lại của người Giéc-man được ban cấp nhiều ruộng đất trở thành lãnh chúa, những kẻ có thế lực trong xã hội.

C. Tiêu diệt nhà nước Rô-ma

D. Phong các tước vị cho quí tộc Giéc-man

Câu 2: Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào?

A. Chủ nô Rô-ma

B. Quí tộc Rô-ma

C. Tướng lĩnh và quí tộc người Giéc-man.

D. Nông dân công xã

Câu 3: Nông nô ở châu Âu được hình thành chủ yếu từ tầng lớp nào?

A. Tướng lĩnh quân sự bị thất bại trong chiến tranh.

B. Nông dân

C. Nô lệ

D. Nô lệ và nông dân

Câu 4: Vì sao nói: “thành thị là hình ảnh tương phản với lãnh địa”? Em cho biết ý kiến nào dưới đây đúng và đủ nhất:

A. Trong lãnh địa, kinh tế mang tính chất “tự cung tự cấp”; còn trong thành thị đã có sự buôn bán, trao đổi sản phẩm.

B. Lãnh địa phong kiến là của lãnh chúa phong kiến.

C. Trong lãnh địa, lãnh chúa chỉ sống và ăn chơi trên sức lao động của nông nô; còn trong thành thị trung đại, thợ thủ công và thương nhân phải lao động sản xuất.

D. Thành thị là nơi buôn bán.

Câu 5: Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào

A. Tăng lữ quí tộc và nông dân.

B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô.

C. Chủ nô và nô lệ.

D. Địa chủ và nông dân.

Câu 6: Vì sao dẫn đến sự xuất hiện thành thị ở châu Âu thời trung đại?

A. Nghề thủ công phát triển cần phải trao đổi, mua bán.

B. Sự ngăn cản giao lưu của các lãnh địa.

C. Sản xuất bị đình đốn.

D. Các lãnh chúa cho thành lập các thành thị.

Câu 7: Người có công đánh dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước, lên ngôi Hoàng đế

A. Ngô Quyền

B. Lê Hoàn

C. Đinh Bộ Lĩnh

D. Ngô Xương Văn

Câu 8: Đơn vị hành chính thời Tiền Lê được chia làm:

A. 8 lộ.

B.10 lộ;

C. 12 lộ;

D. 24 lộ.

Câu 9: Năm 1075, Lý Thường kiệt chỉ huy đánh chiếm căn cứ nào của đất Tống?

A. thành Ung Châu, Châu Khâm

B. thành Châu Khâm, Châu Liêm

C. thành Ung Châu

D. thành Ung Châu, Châu Khâm, Châu Liêm

Câu 10: Văn Miếu được xây dựng ở Thăng Long vào năm nào? Để thờ ai?

A. Năm 1075 thờ Chu Văn An.

B. Năm 1010 thờ Lý Công Uẩn.

C. Năm 1070 thờ Khổng Tử.

D. Năm 1072 thờ Mạnh Tử.

Câu 11: Nhà Lý được thành lập vào thời gian nào?

A. 1008

C. 1009

B. 1010

D. 1005

Câu 12: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

Năm 1353, một tộc trưởng người Lào tên là Pha Ngừm đã tập hợp và thống nhất các bộ lạc, lập nước riêng gọi là............................(nghĩa là............................)

A. Lan-xang/ Triệu voi.

B. Xiêm/ Sukhothay.

C. Ăng-co/ Cam-pu-chia.

D. Pa-gan/ Myanmar.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành thành thị trung đại? Nền kinh tế trong các thành thị có điểm gì khác với nền kinh tế lãnh địa?

Câu 2: (3 điểm) Nhà Tống có âm mưu xâm lược nước ta như thế nào? Em có nhận xét gì về cách kết thúc cuộc kháng chiến của Lý Thường Kiệt?

Câu 3: (2 điểm) Trình bày tình hình giáo dục và văn hóa thời Lý?

IV. Đáp án và biểu điểm Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 7

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Đáp án

B

C

D

A

B

A

Câu

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

Đáp án

C

B

C

C

C

A

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

a, Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành thành thị trung đại

Thế kỷ XI, do hàng thủ công sản xuất nhiều -> một số thợ thủ công đã lập xưởng sản xuất, cửa hàng ở những nơi đông người -> lập ra các thị trấn sau trở thành thành thị trung đại.

b, Điểm khác giữa nền kinh tế thành thị với nền kinh tế lãnh địa.

- Kinh tế lãnh địa đặc trưng là nền kinh tế tự cung tự cấp, đóng kín của một lãnh chúa.

- Nền kinh tế thành thị là sản xuất và trao đổi, buôn bán

1 điểm

0,5 đ

0,5 đ

Câu 2

- Từ giữa thế kỉ XI, tình hình nhà Tống gặp phải những khó khăn: nội bộ mâu thuẫn, nông dân nổi lên khởi nghĩa, vùng biên ải phía Bắc Tống bị hai nước Liêu - Hạ quấy nhiễu... Đối với Đại Việt, nhà Tống quyết định dùng chiến tranh để giải quyết tình trạng khủng hoảng trong nước và đưa nước ta trở lại chế độ đô hộ như trước.

- Nhà Tống xúi giục Cham-pa đánh lên từ phía Nam, còn ở biên giới phía Bắc của Đại Việt chúng ngăn cản việc buôn bán, dụ dỗ, mua chuộc các tù trưởng dân tộc làm phản.

Cách kết thúc cuộc kháng chiến của Lý Thường Kiệt rất độc đáo.

Để đảm bảo mối quan hệ bang giao, hòa hiếu giữa hai nước sau chiến tranh, không làm tổn thương danh dự của nước lớn, đảm bảo hòa bình dài lâu. Đó là truyền thống nhân đạo của dân tộc ta

1,0 đ

1,0 đ

1,0 đ

Câu 3

- GD: Năm 1070, Văn Miếu được xây dựng ở Thăng Long, năm 1076, mở Quốc tử giám.

-> Nhà nước rất quan tâm giáo dục, khoa cử.

+ Văn học chữ Hán bước đầu phát triển.

- Tôn giáo: Các vua Lý rất sùng đạo Phật, khắp nơi đều dựng chùa, tô tượng, đúc chuông...

- Ca hát, nhảy múa, trò chơi dân gian; kiến trúc, điêu khắc... đều phát triển với phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo và linh hoạt; tiêu biểu là chùa Một Cột, tượng Phật A-di-đà, hình rồng thời Lý,...

=> Những thành tựu về văn hóa - nghệ thuật đã đánh dấu sự ra đời của một nền văn hóa riêng của dân tộc - văn hóa Thăng Long.

1,0 đ

1,0 đ

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 7 trường THCS Bãi Thơm, Kiên Giang năm học 2019 - 2020. Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, .... được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Làm bài trắc nghiệm online tại đây: Đề trắc nghiệm kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 7 trường THCS Bãi Thơm, Kiên Giang năm học 2019 - 2020

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
52 8.985
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 7 Xem thêm