Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 1 Bài số 2

Đề kiểm tra 15 phút kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 1 Bài số 2

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 1 Bài số 2 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 1 Bài số 2 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 15 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Đề kiểm tra môn Hóa 12

Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Zn = 65, Al = 27, Fe = 56.

Câu 1: Vị trí của Crom (z = 24) trong bảng tuần hoàn là

 A. ô 24, chu kỳ 4, nhóm VIA.

 B. ô 24, chu kỳ 4, nhóm VIB.

 C. ô 24, chu kỳ 4, nhóm IB.

 D. ô 24, chu kỳ 4, nhóm IIB.

Câu 2: Cho 3,2 gam Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp (HNO3 0,8M + H2SO4 0,2M), sản phẩm khử duy nhất của HNO3 là NO. Thể tích khí NO (đktc) là

 A. 0,672 lít.

 B. 0,336 lít.

 C. 0,747 lít.

 D. 1,792 lít.

Câu 3: Trong các loại quặng sắt sau, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là

 A. hematit đỏ.

 B. xiđerit.

 C. hematit nâu.

 D. manhetit.

Câu 4: Chia bột kim loại X thành 2 phần. Phần một cho tác dụng với Cl2 tạo ra muối Y. Phần 2 cho tác dụng với dd HCl tạo ra muối Z. Cho kim loại X tác dụng với muối Y lại thu được muối Z. Vậy X là kim loại nào sau đây?

 A. Mg.

 B. Al.

 C. Zn.

 D. Fe.

Câu 5: Thí nghiệm nào sau đây tạo ra muối sắt (II)?

 A. Đun nóng hỗn hợp Fe và S.

 B. Đốt dây sắt trong bình khí clo.

 C. Cho sắt vào dung dịch HNO3 loãng, dư.

 D. Cho FeO tác dụng với dung dịch HNO3, đặc nóng.

Câu 6: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)2 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là

 A. Fe3O4.

 B. FeO.

 C. Fe.

 D. Fe2O3.

Câu 7: Hoà tan hỗn hợp gồm: Na2O, BaO, Al2O3, FeO vào nước (dư), thu được dung dịch X và một chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là

 A. Fe(OH)3.

 B. K2CO3.

 C. Al(OH)3.

 D. BaCO3.

Câu 8: Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO3 đặc, nguội là

 A. Fe, Al, Cr.

 B. Fe, Al, Ag.

 C. Fe, Al, Cu.

 D. Fe, Zn, Cr

Câu 9: Cho 4,9 gam hỗn hợp Fe và Cu (trong đó Cu chiếm 60% khối lượng) vào một lượng dung dịch HNO3 khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thấy còn lại 2,3 gam chất rắn không tan. Khối lượng muối tạo thành là

 A. 8,18 g.

 B. 6,5 g.

 C. 10,07 g.

 D. 8,35 g.

Câu 10: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là

 A. 101,68 gam.

 B. 88,20 gam.

 C. 101,48 gam.

 D. 97,80 gam.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 1 Bài số 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 13
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Hóa học Xem thêm