Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 2

Đề kiểm tra 15 phút kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 2

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 2 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu để học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 2 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 15 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề kiểm tra môn Hóa 12

Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Fe = 56, Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 88, Ba = 137.

Câu 1: Những kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng?

 A. Na, Mg.

 B. Fe, Ba.

 C. Cu, Ag.

 D. K, Fe.

Câu 2: Nhận định nào sau đây là đúng?

 A. NaHCO3 dễ bị nhiệt phân hủy.

 B. Li dùng để chế tạo tế bào quang điện.

 C. Cs dùng để chế tạo hợp kim siêu nhẹ.

 D. Na2CO3 dùng để nấu xà phòng.

Câu 3: Chất được dùng để làm mềm tất cả các loại nước cứng là

 A. Na2CO3 và CaO.

 B. Na2CO3 và Ca(OH)2.

 C. Na2CO3 và Na3PO4.

 D. NaOH và Ca(OH)2.

Câu 4: Chất nào sau đây được sử dụng trong: y học (bó bột), nặn tượng, ...?

 A. CaSO4.

 B. CaSO4.H2O.

 C. CaSO4.2H2O.

 D. BaCl2.H2O.

Câu 5: Khi điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ), tại anot (A) xảy ra

 A. sự oxi hoá ion Cu2+ thành Cu.

 B. sự oxi hoá H2O thành O2.

 C. sự khử H2O thành O2.

 D. sự khử ion Cu2+ thành Cu.

Câu 6: Cặp chất không xảy ra phản ứng là

 A. dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2

 B. dung dịch NaOH và Al2O3.

 C. K2O và H2O.

 D. Na và dung dịch KCl.

Câu 7: Sục 2,688 lít CO2 (đktc) vào 40ml dung dịch Ca(OH)2 2M. Sau phản ứng thu được dung dịch gồm:

 A. CaCO3.

 B. Ca(HCO3)2.

 C. CaCO3 và Ca(OH)2 dư.

 D. CaCO3 và Ca(HCO3)2.

Câu 8: Cho 3,34 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 1,344 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là

 A. Be và Mg.

 B. Mg và Ca.

 C. Sr và Ba.

 D. Ca và Sr.

Câu 9: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là

 A. 2,16.

 B. 5,04.

 C. 4,32.

 D. 2,88.

Câu 10: Trong các kim loại sau: Na, Be, Li, Mg, Ba, K, Sr, Ca; số kim loại tác dụng với nước ở điều kiện thường là

 A. 5.

 B. 4.

 C. 6.

 D. 3.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 24
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Hóa học Xem thêm