Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 6 - Đề 2

1 7

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 6 - Đề 2 có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi giúp các bạn ôn tập lại kiến thức môn Tin học, chuẩn bị cho bài thi và giữa và cuối học kì 2 lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề bài Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 6

Câu 1: Sau khi gõ một kí tự con trỏ soạn thảo nằm ở vị trí:

A. Trước kí tự vừa gõ.

B. Sau kí tự vừa gõ.

C. Đầu dòng.

D. Cuối dòng.

Câu 2: Thông thường khi soạn thảo văn bản thì văn bản bắt đầu từ vị trí:

A. Con trỏ chuột.

B. Con trỏ soạn thảo.

C. Lề bên trái.

D. Lề bên phải.

Câu 3: Để di chuyển con trỏ soạn thảo ta sử dụng:

A. Phím Insert.

B. Phím BackSpace

C. Sử dụng các phím mũi tên

D. Phím Delete.

Câu 4: Để gõ văn bản chữ Việt ta cần:

A. Sử dụng chương trình hỗ trợ gõ tiếng Việt.

B. Dùng bàn phím Tiếng Việt.

C. Cài đặt chương trình khác.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 5: Theo kiểu gõ VNI thì chữ Lớp sáu được gõ như thế nào?

A. Lo7p1 sau

B. Lo7p sau1

C. Lop sau1

D. Lo7p1 sau1

Câu 6: Có thể gõ chữ Việt từ bàn phím theo những kiểu cơ bản nào?

A. Kiểu Vni.

B. Kiểu Telex.

C. Kiểu Telex và Vni.

D. Times New Roman và Vni

Câu 7: Sử dụng phím Delete để xóa từ ONE, em cần đặt con trỏ soạn thảo ở đâu?

A. Ngay trước kí tự E.

B. Ngay trước kí tự O.

C. Ngay cuối từ ONE

D. Ngay trước kí tự N.

Câu 8: Các tính chất của định dạng kí tự là:

A. Phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, hình ảnh;

B. Phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ;

C. Phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ

D. Phông chữ, cỡ chữ, hình ảnh;

Câu 9: Nút lệnh Đề kiểm tra 15 Tin học lớp 6có chức năng gì?

A. Tăng mức thụt lề trái;

B. Giảm mức thụt lề trái;

C. Căn thẳng lề phải;

D. Thay đổi khoảng cách giữa các dòng.

Câu 10: Thao tác nào là thao tác trình bày trang văn bản trong các thao tác dưới đây:

A. Chọn hướng trang và đặt lề trang

B. Đặt khoảng cách lề cho mọi đoạn văn

C. Đặt khoảng cách lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới cho trang văn bản

D. Căn thẳng lề trái tất cả trang văn bản

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học 6

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đ/A

B

B

C

A

D

C

B

B

B

A

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 6 - Đề 2 bao gồm 10 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng làm bài ôn tập phần Tin lớp 6.

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 7
Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm