Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 7 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 7 - Đề số 5 với những câu hỏi trắc nghiệm Lý khác nhau được biên soạn kỹ lưỡng là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô trong quá trình giảng dạy, củng cố kiến thức môn Lý đã học.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 7 - Đề số 5

Câu 1: Khi chạm một đầu bút thử điện vào một trong hai lỗ của ổ lấy điện, đèn của bút thử điện chỉ sáng khi tay ta chạm vào núm kim loại ở đầu kia của bút. Điều này chứng tỏ cơ thể người là:

A. Vật nhiễm điện

B. Vật liệu dẫn điện

C. Vật cách điện

D. Vật có khả năng tích điện

Câu 2. Chọn câu đúng:

A. Chiều dòng điện được quy ước là chiều từ cực dương qua vật dẫn tới cực âm của nguồn điện

B. Chiều dòng điện được quy ước là chiều từ cực có đánh dấu cộng qua vật dẫn tới cực có đánh dấu trừ của viên pin

C. Chiều dòng điện được quy ước là chiều từ cực có sơn màu đỏ qua vật dẫn tới cực có sơn màu đen của bình acquy

D. Các câu A, B, C đều đúng

Câu 3. Sự phát sáng khi có dòng điện đi qua được dùng để chế tạo các thiết bị nào sau đây:

A. Ấm đun nước

B. Bàn là

C. Radio

D. Đèn ống

Câu 4. Để mạ kẽm cho một cuộn dây thép thì phải:

A. Ngâm cuộn dây thép trong dung dịch muối kẽm rồi đun nóng dung dịch

B. Nối cuộn dây thép với cực âm của nguồn điện rồi nhúng vào dung dịch muối kẽm và đóng mạch cho dòng điện chạy qua dung dịch một thời gian

C. Ngâm cuộn dây thép trong dung dịch muối kẽm, rồi cho dòng điện chạy qua dung dịch này

D. Nối cuộn dây thép với cực dương của nguồn điện rồi nhúng vào dung dịch muối kẽm và cho dòng điện chạy qua dung dịch

Câu 5. Mối liên hệ giữa số chỉ của ampe kế với độ sáng của đèn được 4 học sinh phát biểu như sau. Hỏi phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Đèn chưa sáng khi số chỉ ampe kế còn rất nhỏ

B. Đèn sáng càng mạnh thì số chỉ của ampe kế càng lớn

C. Số chỉ của ampe kế giảm đi thì độ sáng của đèn giảm đi

D. Số chỉ của ampe kế và độ sáng của đèn không liên hệ gì với nhau

Câu 6. Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt khi có dòng điện chạy qua có khả năng hút các vật bằng sắt thép

B. Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt khi có dòng điện chạy qua có khả năng làm quay kim nam châm

C. Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt có khả năng hút mọi vật bằng sắt, thép và làm quay kim nam châm

D. Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt khi có dòng điện chạy qua có tác dụng (vai trò) như một nam châm

Câu 7. Một bóng đèn pin chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 0,5A. Nếu cho dòng điện có cường độ dưới đây chạy qua đèn thì trường hợp nào đèn sáng mạnh nhất?

A. 0,7A

B. 0,60A

C. 0,45A

D. 0,48A

Câu 8. Chọn kết luận sai trong các kết luận dưới đây?

A. Cường độ dòng điện càng lớn thì tác dụng sinh lí càng yếu

B. Dòng điện càng mạnh thì tác dụng nhiệt của nó càng lớn

C. Cường độ dòng điện càng lớn thì tính chất từ của nam châm điện càng mạnh

D. Trong cùng một khoảng thời gian, cường độ dòng điện càng lớn thì lượng đồng bám vào thỏi than càng nhiều

Câu 9. Chọn câu trả lời sai

Vôn kế là dụng cụ để đo

A. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu dòng điện

C. Hiệu điện thế giữa hai điểm của một đoạn mạch

D. Hiệu điện thế của cực dương nguồn điện hay của một điểm nào đó trên mạch điện

Câu 10. Chọn câu trả lời sai

Trong mạch điện như hình 25, khi nối A, B bằng mộ dây dẫn thì:

A. Ampe kế có thể bị cháy

B. Nguồn điện có thể bị hư hại

C. Dây tóc bóng đèn đứt

D. Dây dẫn sẽ nóng lên

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 7

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 7

Câu 1. Chọn B

Khi chạm mộ đầu bút thử điện vào mộ trong hai lỗ của ổ lấy điện, đèn của bút thử điện chỉ sáng khi tay ta chạm vào núm kim loại ở đầu kia của bút. Điều này chứng tỏ cơ thể người là vật liệu dẫn điện. Điện tích truyền qua người xuống đất

Câu 2. Chọn D

Các câu A, B, C đều đúng, vì thế ta chọn D

Câu 3. Chọn D

Sự phát sáng khi có dòng điện đi qua được dùng để chế tạo đèn ống

Câu 4. Chọn B

Để mạ kẽm cho một cuộn dây thép thì phải nối cuộn dây thép với cực âm của nguồn điện rồi nhúng vào dung dịch muối kẽm

Câu 5. Chọn D

Số chỉ của ampe kế và độ sáng của đèn liên hệ chặt chẽ với nhau, số chỉ càng lớn đèn càng sáng. Vậy câu D sai

Câu 6. Chọn C

Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt có dòng điện chạy qua mới có khả năng hút mọi vật bằng sắt, thép và làm quay kim nam châm. Vậy câu C là chưa đúng

Câu 7. Chọn D

Bóng đèn pin chịu đường dòng điện có cường độ lớn nhất là 0,5A. Nếu cho dòng điện có cường độ 0,48A đèn sáng mạnh nhất nếu cường độ dòng điện qua đèn. Nếu lớn hơn 0,5A đèn sẽ hỏng

Câu 8. Chọn A

Cường độ dòng điện càng lớn thì tác dụng sinh lí càng mạnh. Kết luận A là sai

Câu 9. Chọn D

Vôn kế là dụng cụ để đo hiệu điện thế giữa hai điểm . Vậy câu D sai vì không thể có hiệu điện thế của một điểm

Câu 10. Chọn C

Khi nối A, B bằng một dây dẫn thì bị đoản mạch và có các tác hại là nguồn điện có thể bị hư hại, ampe kế có thể bị cháy và dây dẫn sẽ nóng lên. Tuy nhiên khi đó dòng không qua hai bóng đèn nên riêng hai bóng này sẽ không bị hỏng, vậy câu C là sai.

Đánh giá bài viết
1 97
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật Lý lớp 7 Xem thêm