Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 7 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý lớp 7

VnDoc gửi đến quý thầy cô cùng các em học sinh tài liệu Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 7 - Đề số 6 với những câu hỏi trắc nghiệm Lý được xây dựng bám sát theo nội dung trọng tâm chương trình Sách giáo khoa lớp 7.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 7 - Đề số 6

Câu 1. Khi cho dòng điện đi qua máy sấy tóc, dòng điện đã gây ra các tác dụng nào?

A. Từ và hóa

B. Quang và hóa

C. Từ và nhiệt

D. Từ và quang

Câu 2. Ampe kế có giới hạn đo nào dưới đây là phù hợp nhất để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn pin (cho phép dòng điện có cường độ dòng điện lớn nhất là 0,35A):

A. 100mA

B. 2A

C. 0,5A

D. 1A

Câu 3. Biết cường độ dòng điện định mức của mộ bếp điện là 4,5A. Cho các dòng điện có các cường độ dòng điện sau đây chạy qua bếp, hỏi trường hợp nào dây may xo của bếp sẽ đứt?

A. 4,5A

B. 4,3A

C. 3,8A

D. 5,5A

Câu 4. Cường độ dòng điện cho ta biết:

A. Độ mạnh của dòng điện

B. Dòng điện do nguồn điện nào gây ra

C. Dòng điện do các hạt mang điện dương hoặc âm tạo nên

D. Tác dụng nhiệt hoăc tác dụng hóa học của dòng điện

Câu 5. Để đo cường độ dòng điện, người ta có thể dùng:

A. Ampe kế

B. Đồng hồ đa năng dùng kim chỉ thị

C. Đồng hồ đa năng hiện số

D. Cả ba dụng cụ trên

Câu 6. Nếu hai bóng đèn A và B được mắc song song và nối vào nguồn điện thì nếu bóng đèn A bị đứt dây tóc thì:

A. Độ sáng của bóng đèn B vẫn không đổi vì hiệu điện thế ở hai đầu đèn B không đổi

B. Độ sáng của bóng đèn B tăng lên vì cường độ dòng điện tập trung vào một bóng

C. Độ sáng của bóng đèn B giảm vì mạch chỉ còn một bóng

D. Bóng đèn B cũng bị đứt dây tóc theo

Câu 7. Vôn kế trong sơ đồ nào ở hình 26 đo hiệu điện thế của nguồn?

Đề kiểm tra Vật lý 7

Câu 8. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai bóng đèn như nhau mắc nối tiếp có giá trị nào dưới đây

A. Bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn

B. Nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn

C. Bằng hiệu điện thế trên mỗi đèn

D. Lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn

Câu 9. Dùng từ thích hợp điền vào chỗ trống

Dòng điện…………….chạy qua cơ thể người khi chạm vào mạch điện tại một vị trí…………….của cơ thể

A. Có thể; bất kì nào

B. Có thể; tay, chân

C. Sẽ; trên đầu tóc

D. Không thể; nào đó

Câu 10. Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Cơ thể người và động vật là những vật dẫn điện

B. Cơ thể người và động vật không cho dòng điện chạy qua

C. Sẽ không có dòng điện chạy qua cơ thể khi lỡ có chạm tay vào dây điện nếu chân ta đi dép nhựa

D. Không nên đến gần đường dây điện cao thế

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 7

Câu 1. Chọn C

Khi cho dòng điện đi qua máy sấy tóc, dòng điện đã gây ra tác dụng từ làm mô – tơ quay và tác dụng nhiệt làm nóng không khí

Câu 2. Chọn C

Ampe kế có giới hạn đo 0,5A là phù hợp nhất để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn pin (có cường độ lớn nhất là 0,35A)

Câu 3. Chọn D

Nếu cường độ dòng điện định mức của một bếp điện là 4,5A thì cho các dòng 5,5A chạy qua bếp dây may so của bếp sẽ đứt

Câu 4. Chọn A

Cường độ dòng điện cho ta biết độ mạnh của dòng điện

Câu 5. Chọn D

Để đo cường độ dòng điện, người ta dùng một trong ba dụng cụ đã nêu

Câu 6. Chọn A

Nếu hai bóng đèn A và B được mắc song song và nối vào nguồn điện thì bóng đèn A bị đứt dây tóc thì độ sáng của bóng đèn B vẫn không đổi vì hiệu điện thế ở hai đầu đèn B không đổi. Đó cũng là ưu điểm của mắc song song

Câu 7. Chọn C

Vôn kế trong sơ đồ C ở hình vẽ 5 đo hiệu điện thế của nguồn

Câu 8. Chọn A

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai bóng đèn như nhau mắc nối tiếp có giá trị bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn U = U1 + U2

Câu 9. Chọn A

Dòng điện có thể chạy qua cơ thể người khi chạm vào mạch điện tại một vị trí bất kí nào của cơ thể

Câu 10. Chọn B

Cơ thể người và động vật đều dẫn điện và cho dòng điện chạy qua. Vậy câu B là sai.

Đánh giá bài viết
1 141
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật Lý lớp 7 Xem thêm