Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 1 - Đề 13

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học Chương 1 lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 1 - Đề 13. Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Hóa học lớp 8 có đáp án đi kèm dành cho các bạn học sinh luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 1 (Đề 13)

Câu 1: Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của hai hợp chất trong bài tập 2 làm thí dụ.

Câu 2: Lập công thức hóa học của các hợp chất với oxi của các nguyên tố sau đây:

a) K(I) b) Ba(II) c) Al(III)

d) Si(IV) e) P(V) g) S(VI)

Câu 3:

a) Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết Cl hóa trị I: ZnCl2, CuCl, AlCl3.

b) Tính hóa trị của Fe trong hợp chất FeSO4.

Câu 4: Cho các công thức hóa học sau: CaO2; KO; CuSO4; naNO3; Ca2CO3; Na2PO3; Ba(NO3)3; Fe3O2; Cu2O; CuO2. Hãy cho biết công thức nào đúng? Công thức nào sai?

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8

Câu 1: Quy tắc hóa trị: Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

Ví dụ: CH4: Ta có hóa trị của nguyên tố H là đơn vị nên:

1 x x = 4 x I → x = IV.

SiO2: Ta có hóa trị của nguyên tố O là II nên:

1 x y = 2.II → y = IV.

Câu 2:

a) K2O b) BaO c) Al2O3

d) SiO2 e) P2O5 g) SO3

Câu 3:

a) ZnCl2, ta có: 1 x x = 2 x I → x = II → hóa trị của Zn là II.

CuCl, ta có: 1 x y = 1 x I → y = I → hóa trị của Cu là I.

AlCl3, ta có: 1 x z = 1 x III → z = III → hóa trị của Al là III.

b) FeSO4, ta có: 1 x k = 1 x II → k = II → hóa trị của Fe là II.

Câu 4: Công thức đúng là: CuSO4; NaNO3; Cu2O.

Công thức sai là: CaO2 (CaO); KO (K2O); Ca2CO3 (CaCO3); Na2PO3 (Na3PO3); Ba(NO3)3(Ba(NO3)2); Fe3O2 (Fe2O3); CuO2 (CuO).

Chú ý: Công thức trong ngoặc () là công thức đã sửa.

Đánh giá bài viết
2 207
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm