Đề kiểm tra 15 phút môn GDCD lớp 8 - Đề 2

2 209

Đề kiểm tra Giáo dục công dân lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn GDCD lớp 8 - Đề 2 với các câu hỏi trắc nghiệm kết hợp bài tập tự luận do VnDoc biên soạn, giúp học sinh ôn luyện kiến thức và đạt kết quả cao môn Công dân 8.

Đề kiểm tra 15 phút môn GDCD lớp 8 - Đề 2

Câu 1 (2,5 điểm): Em hiểu thế nào là liêm khiết? Hãy sưu tầm một số câu tục ngữ, ca dao, danh ngôn nói về tính liêm khiết.

Câu 2 (4 điểm): Em rèn tính liêm khiết trong học tập như thế nào?

Câu 3 (1,5 điểm): Tình huống nào sau đây thể hiện tính liêm khiết?

a. Nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không tính toán, không vụ lợi.

b. Không tham làm giàu.

c. Làm giàu bằng chính sức lực, tài năng của mình.

d. Sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn có lợi cho mình.

e. Nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất.

f. Muốn được việc phải chịu tốn kém, quà cáp. 

Câu 4 (2 điểm): Theo em, để trở thành người liêm khiết, cần rèn luyện những đức tính gì?

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn Công dân 8

Câu 1 (2,5 điểm)

- Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen, ích kỉ.

- Một số câu tục ngữ, ca dao, danh ngôn nói về tính liêm khiết là:

  • Cây ngay không sợ chết đứng.
  • Đói cho sạch, rách cho thơm.

Câu 2 (4 điểm): Em rèn tính liêm khiết trong học tập là:

  • Ở lớp học, tự mình trung thực trong làm bài, không quay cóp.
  • Ở nhà, phải chuẩn bị ôn tập cho tốt để làm bài tốt, dựa vào sức mình để đạt kết quả đích thực.
  • Luôn luôn có ý thức kiên trì phấn đấu để đạt kết quả cao trong việc làm và trong học tập.

Câu 3 (1,5 điểm): Những tình huống thể hiện tính liêm khiết là:

a. Nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không tính toán, không vụ lợi.

c. Làm giàu bằng chính sức lực, tài năng của mình,

e. Nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất.

Câu 4 (2 điểm): Theo em, muốn trở thành người liêm khiết cần rèn luyện những đức tính:
Trung thực, siêng năng kiên trì, tôn trọng kỉ luật, tự trọng, sống giản dị, yêu thương con người, khoan dung, đoàn kết tương trợ, tôn trọng lẽ phải...

Tham khảo thêm các tài liệu học tập, đề kiểm tra Công dân 8 tại đây:

Đánh giá bài viết
2 209
Lớp 8 môn khác Xem thêm