Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 Chương 1 (Đề 5)

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 Đề 5

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 Chương 1 (Đề 5). Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Hóa học lớp 8 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Câu 1: Hãy nêu định nghĩa về nguyên tố hoá học.

Câu 2: Biết 1/4 nguyên tử X nặng bằng 1/3 nguyên tử kali. Xác định tên và kí hiệu của nguyên tố X.

Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. Hãy xác định tên và kí hiệu của nguyên tố X.

Câu 3: Cho những từ và cụm từ: Nguyên tử; nguyên tố; proton; những nguyên tử. Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong những câu sau:

Đáng lẽ nói những ___ loại này, những ___ loại kia, thì trong khoa học nói ___ hoá học này ___ hoá học kia.

Những nguyên tử có cùng số ___ trong hạt nhân đều là ___ cùng loại, thuộc cùng một ___ hoá học.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8

Câu 1: Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

Câu 2: Theo đề bài, ta có:

\frac{1}{4}M_x=\frac{1}{3}M_k\Leftrightarrow M_x=\frac{4}{3}M_k=\frac{4}{3}x39=52:crom\left(Cr\right)

Theo đề bài, ta có: MX = 3,5 MO = 3,5 x 16 = 56 : sắt (Fe).

Câu 3:

Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, những nguyên tử loại kia, thì trong khoa học nói nguyên tố hoá học này, nguyên tố hoá học kia.

Những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân đều là những nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nguyên tố hoá học.

Đánh giá bài viết
5 542
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm