Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Vị trí của kim loại và phi kim được xếp như thế nào trong bảng tuần hoàn (dạng bảng ngắn):

A. Kim loại được phân bố ở phần bên trái, phi kim ở bên phải.

B. Kim loại được phân bố ở phía dưới, phi kim ở phía trên.

C. Kim loại được phân bố ở phần bên trái, phía dưới, phi kim ở phần bên phải, phía trên.

D. Kim loại được phân bố ở phía trên, phi kim ở phía dưới.

2. Các nguyên tố trong dãy nào đều thuộc chu kỳ 2?

A. F, N, I

B. F, Cl, Br, I

C. N, O, F

D. N, Cl, Br, O

3. Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại tăng dần:

A. Fe, Ni, Pb, Zn, Al, Na

B. Pb, Ni, Fe, Zn, Mn, Al, Na

C. Fe, Ni, Zn, Pb, Al, Na

D. Fe, Pb, Ni, Zn, Al, Na

4. Oxit cao nhất của nguyên tố X thuộc nhóm VII và tỉ lệ khối lượng các nguyên tố mX : mO = 7,1 : 11,2. X là nguyên tố nào sau đây:

A. Flo

B. Clo

C. Brom

D. Iot

5. Nguyên tố R tạo hợp chất khí với hiđro có công thức là RH4. Trong hợp chất oxit cao nhất có 72,73% là oxi. Nguyên tố R là:

A. Lưu huỳnh

B. Nitơ

C. Photpho

D. Cacbon

6. Cho các khí sau: CO, SO3, CO2, O2 khí nào cháy trong oxi với ngọn lửa màu xanh và tỏa nhiều nhiệt:

A. O2

B. CO

C. CO2

D. SO3

7. Cho 1,11 gam một kim loại tác dụng với nước, thu được 1,792 lít H2 ở đktc. Kim loại kiềm đó là:

A. Li

B. Rb

C. Na

D. K

8. Dãy các đơn chất được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần là:

A. F2, Cl2, Br2, I2

B. F2, Cl2, S, N2

C. I2, Br2, Cl2, F2

D. S, Cl2, F2, O2

9. Dãy gồm các đơn chất được tạo nên từ các nguyên tố mà nguyên tử của chúng đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng là:

A. F2, Cl2, Br2, I2

B. S, O2, Br2

C. O2, Cl2, F2

D. N2, O2, Br2

10. Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức chung là RO3, có chứa 60% oxi về khối lượng. R là nguyên tố

A. Photpho

B. Cacbon

C. Lưu huỳnh

D. Nitơ

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

B

B

D

B

A

C

A

C

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
7 304
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm