Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 37: Etilen

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 37: Etilen

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 37: Etilen được VnDoc sưu tầm. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Thể tích khí etilen (đktc) cần dùng để phản ứng hết với 500 ml dung dịch brom 0,2M là:

A. 2,24 lít

B. 11,2 lít

C. 33,6 lít

D. 22,4 lít

2. Cho một hiđrocacbon có công thức cấu tại CH2 = CH-CH3. Nhận xét nào sau đây về hiđrocacbon trên là sai.

Hiđrocacbon trên:

A. Tham gia phản ứng trùng hợp (2)

B. Làm mất màu dung dịch brom (1)

C. Tác dụng với oxi (3)

D. Không có khả năng tham gia phản ứng (1), (2) và (3)

3. Cho 2,8lít hỗn hợp etilen và metan (đktc) đi qua bình chứa dung dịch brom thấy có 4 gam brom tham gia phản ứng. Thể tích metan trong hỗn hợp là:

A. 1,12 lít

B. Đáp án khác.

C. 2,24 lít

D. 0,56 lít

4. Dẫn từ từ 2,24 lít hỗn hợp khí gồm etilen và metan đi qua bình đựng dung dịch brom dư, thấy có 1,12 lít một chất khí thoát ra khỏi bình đựng dung dịch brom. Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần phần trăm về thể tích các khí trong hỗn hợp là:

A. 60% và 40%

B. Kết quả khác.

C. Cùng là 50%

D. 55% và 45

5. Cho 7g etilen vào dung dịch brom thấy dung dịch vừa đủ mất màu, lượng brom tham gia phản ứng là:

A. 160g

B. 80g

C. 20g

D. 40g

6. Dẫn hỗn hợp etilen và metan có thể tích 2,24 lít đi qua dung dịch brom thấy còn 1,12 lít khí bay ra. Khối lượng brom tham gia phản ứng là:

A. 16g

B. 8g

C. 24g

D. 32g

7. Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây:

CH3-CH3, CH2=CH2, CH2=CH-CH3, HC≡CH, HC≡C-CH3. Tổng số liên kết đơn giữa các nguyên tử C trong phân tử năm chất trên là:

A. 7

B. 13

C. 1

D. 3

8. Trong phản ứng cháy giữa etilen và oxi, tỉ lệ số mol CO2 và số mol H2O sinh ra là:

A. 1 : 2

B. 2 : 1

C. 1 : 3

D. 1 : 1

9. Dẫn các khí CH4, CH2 = CH2, CH3-CH = CH2 qua nước clo. Phương trình hóa học của phản ứng là:

A. CH3-CH=CH2 + Cl2 → CH3-CHCl-CH2Cl (3)

B. CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl (1)

C. CH2 = CH2 + Cl2 → CH2Cl - CH2Cl (2)

D. Cả (2) và (3)

10. Khi cho hỗn hợp khí metan và etilen (ở đktc) đi qua dung dịch brom thì lượng brom tham gia là 8g. Thể tích khí etilen bị hấp thụ là:

A. 5,6 lít

B. 1,12 lít

C. 2,24 lít

D. 3,36 lít

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 37: Etilen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

D

C

C

D

B

D

D

D

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 37: Etilen. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 1.571
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm