Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa

Kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản có đáp án là tài liệu tham khảo giúp các em học tốt môn Sinh học 12.

Đề chủ yếu xoay quanh những kiến thức cơ bản các em đã được học phần Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa, các em có thể tự học bài ở nhà và chuẩn bị kiến thức cho các kì thi trong đó có kì thi THPT Quốc gia. Mời các em tham khảo:

1. Nguyên liệu thứ cấp của quá trình chọn lọc và tiến hoá là:

A. Thường biến. B. Biến dị tổ hợp. C. Đột biến NST. D. Đột biến gen.

2. Kết quả của phân li tính trạng trong chọn lọc nhân tạo:

A. Tạo ra giống vật nuôi và cây trồng thích nghi cao với nhu cầu xác định của con người.

B. Tạo ra giống vật nuôi và cây trồng từ một hoặc vài dạng tổ tiên hoang dại.

C. Hình thành loài mới.

D. Giữ lại những dạng trung gian.

3. Sâu ăn lá thường có màu xanh lục của lá cây là do:

A. Kết quả của quá trình chọn lọc những biến dị màu sắc có lợi cho sâu đã phát sinh ngẫu nhiên sẵn có trong quần thể.

B. Ảnh hưởng trực tiếp của thức ăn là lá cây.

C. Kết quả của sự biến đổi của cơ thể sâu phù hợp với sự thay đổi điều kiện thức ăn. D. Sâu phải biến đổi màu sắc để lẩn trốn chim ăn sâu.

4. Vai trò của các cơ chế cách li trong quá trình tiến hóa là:

A. Quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể. B. Ngăn cản giao phối tự do, do đó tăng tần số tương đối của các alen trội có lợi.

C. Thúc đẩy sự phân hóa của các quần thể cách li so với quần thể gốc.

D. Tạo biến dị tổ hợp có tiềm năng thích nghi với các điều kiện sống mới.

5. Thích nghi sinh thái là:

A. Sự hình thành những kiểu gen qui định những tính trạng và tính chất đặc trưng cho từng loài, từng nòi.

B. Những đặc điểm thích nghi bẩm sinh đã được hình thành trong lịch sử của loài dưới tác dụng của môi trường

C. Những đặc điểm thích nghi bẩm sinh đã được hình thành trong lịch sử của loài dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.

D. Sự phản ứng của cùng một kiểu gen thành những kiểu hình khác nhau trước sự thay đổi của các yếu tố môi trường.

6. Ví dụ về thích nghi kiểu gen là:

A. Cây rau mác mọc trên cạn có lá hình mũi mác, mọc dưới nước có thêm loại lá hình bản.

B. Một số cây nhiệt đới rụng lá về mùa hè.

C. Tắc kè hoa nhanh chóng thay đổi màu sắc theo nền môi trường.

D. Con bọ que có thân và các chi giống cái que.

7. Quá trình hình thành loài là một quá trình lịch sử cải biến ….. của quần thể ban đầu theo hướng ……. tạo ra kiểu gen mới, cách li …… với quần thể gốc.

1. Kiểu hình 4. Thích nghi

2. Thành phần kiểu gen 5. Sinh sản

3. Đa dạng 6. Di truyền

Câu trả lời đúng cần điền vào chỗ trống lần lượt là:

A. 2, 4, 5. B. 2, 4, 6. C. 1, 3, 5. D. 2, 3, 5.

8. Phần lớn các đột biến tự nhiên là có hại cho cơ thể vì:

A. Phá vỡ mối quan hệ hài hòa trong kiểu gen, trong nội bộ cơ thể, giữa cơ thể với môi trường đã được hình thành qua chọn lọc tự nhiên.

B. Làm thay đổi cấu trúc của gen.

C. Thay đổi cấu trúc của gen và làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp prôtêin

D. Làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp prôtêin.

9. Tiêu chuẩn quan trọng nhất để phân biệt 2 loài giao phối có quan hệ thân thuộc:

A. Tiêu chuẩn địa lí – sinh thái.

B. Tiêu chuẩn sinh lí – sinh hoá.

C. Tiêu chuẩn di truyền.

D. Tiêu chuẩn hình thái.

10. Các quần thể hay nhóm quần thể có thể phân bố gián đoạn hoặc liên tục, tạo thành:

A. Các bộ B. Các nòi. C. Các thứ. D. Các chi

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Sinh học 12: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

B

A

C

D

D

A

A

C

B

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa có đáp án. Hi vọng tài liệu sẽ giúp các em ôn tập kiến thức thật tốt. Mời các e tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 12 do VnDoc tổng hợp và đăng tải. Chúc các em học tập thật tốt!

Đánh giá bài viết
1 110
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh Xem thêm