Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 4 - Đề 5

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 4

Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 5 - Phần lá - Sinh học lớp 6 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra trong năm học.

Đề bài kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6

Câu 1 (5 điểm). Lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt trên và lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt dưới giống nhau ở đặc điểm nào? Đặc điểm này phù hợp với chức năng nào?

Câu 2 (3 điểm). Lớp tế bào thịt lá nào có cấu tạo phù hợp với chức năng chính là chế tạo chất hữu cơ? Lớp tế bào thịt lá nào có cấu tạo phù hợp với chức năng chính là chứa và trao đổi khí?

Câu 3 (2 điểm). Cấu tạo của gân lá như thế nào?

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 Chương 4

Câu 1 (5 điểm).

Thịt lá gồm nhiều lớp tế bào có vách mỏng, chứa nhiều lục lạp làm chức năng chế tạo chất hữu cơ cho cây. Các tế bào thịt lá có thể chia thành nhiều lớp khác nhau về cấu tạo và chức năng. Lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt trên thường dài, xếp sát nhau, có chứa nhiều lục lạp. Chức năng chính là chế tạo chất hữu cơ. Lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt dưới có hình đa giác hoặc hình cầu, xếp thưa nhau, để hở nhiều khoang chứa không khí, chứa ít lục lạp. Chức năng chính là chứa và trao đổi khí.

Tế bào thịt lá ở cả hai phía đều chứa nhiều lục lạp giúp cho phiến lá thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây.

Câu 2 (3 điểm).

Lớp tế bào thịt lá phía trên có cấu tạo phù hợp với chức năng chính là chế tạo chất hữu cơ.

Lớp tế bào thịt lá phía dưới có cấu tạo phù hợp với chức năng chính là chứa và trao đổi khí.

Lục lạp chính là bộ phận thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây.

Câu 3 (2 điểm).

Gân lá chính là các bó mạch nằm xen giữa phần thịt lá, gồm 2 loại mạch:

- Mạch gỗ chuyển nước và muối khoáng hoà tan từ rễ qua thân lên lá.

- Mạch rây chuyển các chất hữu cơ do lá chế tạo tới các bộ phận khác của cây.

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh lớp 6 - Chương 4 - Đề 4 phần Lá bao gồm 3 câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, ôn luyện các kiến thức sinh học lớp 6 Chương 4 để chuẩn bị cho các bài thi, đề kiểm tra lớp 6 trong năm học. Các bạn học sinh tham khảo chi tiết và tải lời giải dạng bài tập các môn cho từng lớp chi tiết trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 115
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh Xem thêm