Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 7 - Đề 2

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 7 - Đề 2

Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 2 - Phần Quả và hạt - Sinh học lớp 6 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra trong năm học.

Đề bài kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6

Câu 1 (2 điểm). Vì sao cây xanh phân bố rộng rãi trên Trái Đất?

Câu 2 (2 điểm). Có những loại hạt nào ?

Câu 3 (6 điểm). Hãy chọn những nội dung ở cột B, C sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Cách phát tán của quả và hạt)

Cột B

(Đặc điểm của từng nhóm)

Cột C

( Tên các quả, hạt)

Trả lời

1. Nhóm phát tán nhờ gió

2. Nhóm phát tán nhờ động vật

3. Nhóm tự phát tán

 

A - Quả có nhiều gai hoặc móc.

B - Vỏ quả có khả năng tự tách hoặc mở ra để cho hạt tung ra ngoài.

C - Có cánh hoặc có túm lông.

 

a) Quả trâm bầu

b) Quả trinh nữ

c) Quả cải

d) Quả chi chi

e) Quả thông

f) Hạt hoa sữa

g) Quả ké đầu ngựa

h) Hạt bồ công anh

1…

2…

3…

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 Chương 7

Câu 1 (2 điểm).

Cây xanh phân bố rộng rãi trên Trái Đất nhờ có quả và hạt. Quả và hạt sau khi già, rụng xuống đất quanh gốc cây hoặc được phát tán theo nhiều cách tới những chỗ khác.

Câu 2 (2 điểm).

Tuỳ theo số lá mầm trong hạt và sự có mặt của phôi nhũ hay không, người ta phân biệt các loại hạt sau đây:

- Hạt hai lá mầm: phôi của hạt mang 2 lá mầm. Ví dụ: hạt bưởi, hạt các loại đậu, hạt hồng…

- Hạt một lá mầm: phôi của hạt mang 1 lá mầm. Ví dụ: hạt ngô, hạt lúa, hạt kê...

Câu 3 (6 điểm).

1

2

3

c - a, f, h

A - b, e, g

B - c, d

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh lớp 6 - Chương 7 - Đề 2 phần Quả và hạt bao gồm 3 câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, ôn luyện các kiến thức sinh học lớp 6 Chương 6 để chuẩn bị cho các bài thi, đề kiểm tra lớp 6 trong năm học. Các bạn học sinh tham khảo chi tiết và tải lời giải dạng bài tập các môn cho từng lớp chi tiết trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 4
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh Xem thêm