Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 7 - Đề 5

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 7 - Đề 5

Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 5 - Phần Quả và hạt - Sinh học lớp 6 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra trong năm học.

Đề bài kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6

Câu 1 (4 điểm). Một số hạt phôi nhũ sớm tiêu biến thì chất dinh dưỡng tập trung ở dâu? Hạt lạc có cấu tạo như thế nào?

Câu 2 (6 điểm). Hãy xác định những câu dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S), rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Có hai nhóm quả chính là quả khô và quả thịt.

 

2

Quả khô khi chín thì vỏ khô, cứng và nẻ.

 

3

Quả thịt gồm quả mọng và quả hạch.

 

4

Mỗi củ lạc là một quả lạc, thuộc loại quả khô không nẻ, mỗi quả có thể có 1, 2 hoặc 3 hạt.

 

5

Hạt chỉ gồm phôi chứa chất dinh dưỡng dự trữ.

 

6

Con người cũng giúp rất nhiều cho sự phát tán của quả và hạt.

 

7

Số lá mầm trong phôi của hạt ở các cây là giống nhau.

 

8

Để cho hạt nảy mầm cần có các điều kiện bên trong và bên ngoài môi trường.

 

9

Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan

của cây.

 

10

Nhờ khả năng thích nghi mà cây có thể phân bố rộng rãi.

 

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 Chương 7

Câu 1 (4 điểm).

Một số hạt, trong quá trình phát triển, phôi nhũ sớm tiêu biến hoặc không có. Trong trường hợp này chất dinh dưỡng dự trữ lại tập trung trong lá mầm (ví dụ ở hạt đậu).

Hạt lạc gồm 2 bộ phận là vỏ và phôi vì chất dinh dưỡng dự trữ của hạt không tạo thành một bộ phận riêng mà được chứa trong 2 lá mầm (là một bộ phận của phôi).

Câu 2 (6 điểm).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đ

S

Đ

Đ

S

Đ

S

Đ

Đ

Đ

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh lớp 6 - Chương 7 - Đề 5 phần Quả và hạt bao gồm 3 câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, ôn luyện các kiến thức sinh học lớp 6 Chương 7 để chuẩn bị cho các bài thi, đề kiểm tra lớp 6 trong năm học. Các bạn học sinh tham khảo chi tiết và tải lời giải dạng bài tập các môn cho từng lớp chi tiết trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 12
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh Xem thêm