Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

1 12

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 bài: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu. Đề kiểm tra này nằm trong chương trình Sinh học lớp 8 nhằm giúp học sinh nắm trọn nội dung bài, đồng thời học tốt môn Sinh lớp 8. Mời các bạn tải về tham khảo để chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Cấu tạo của thận gồm:

A. Phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng của thận cùng với các ống góp, bể thận.

B. Phần vỏ, phần tủy, bể thận.

C. Phần vỏ, phần tủy, bể thận, ống thận, ống dẫn nước tiểu.

D. Phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng, bể thận.

2. Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ:

A. Quá trình trao đổi chất ở tế bào và cơ thể.

B. Phổi và da.

C. Thận và da.

D. Thận.

3. Sự bài tiết nước tiểu có tác dụng:

A. Duy trì thành phần và độ pH của máu.

B. Điều hòa huyết áp.

C. Loại bỏ các chất độc và những chất đưa vào cơ thể quá liều lượng.

D. Loại bỏ các chất độc, những chất đưa vào cơ thể quá liều lượng; điều hòa huyết áp, duy trì thành phần và độ pH của máu.

4. Trong cơ thể, cơ quan không thực hiện chức năng bài tiết là:

A. Da.

B. Tim.

C. Thận.

D. Phổi.

5. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan:

A. Thận, bóng đái, ống đái.

B. Thận, cầu thận, bóng đái.

C. Thận, ống dẫn nước tiểu,bóng đái, ống đái.

D. Thận, ống thận, bóng đái.

6. Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là:

A. Nước tiểu.

B. Mồ hôi.

C. Cacbonic, mồ hôi, nước tiểu.

D. Cacbonic, nước.

7. Số lượng đơn vị chức năng của mỗi quả thận là:

A. 1000000

B. 100000

C. 10000

D. 1000

8. Lượng sản phẩm bài tiết hòa tan trong máu mà thận thải ra lên tới:

A. 85%.

B. 95%.

C. 80%.

D. 90%.

9. Bổ dọc một quả thận ta thấy có 2 phần, phần vỏ có chứa:

A. Tháp thận.

B. Nang cầu thận và cầu thận.

C. Cầu thận.

D. Nang cầu thận.

10. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là:

A. Bóng đái.

B. Thận.

C. Ống dẫn nước tiểu.

D. Ống đái.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

D

B

C

C

A

D

B

B

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 12
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 Xem thêm