Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Cấu tạo và tính chất của xương

1 79

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 bài: Cấu tạo và tính chất của xương

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Cấu tạo và tính chất của xương. Đề kiểm tra này nằm trong chương trình Sinh học lớp 8. Giúp học sinh nắm trọn nội dung bài, đồng thời học tốt môn Sinh lớp 8. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Xương có tính đàn hồi và rắn chắc vì

A. cấu trúc có sự kết hợp giữa chất hữu cơ và muối khoáng.

B. xương có tủy xương và muối khoáng.

C. xương có chất hữu cơ và có màng xương.

D. xương có mô xương cứng và cấu tạo từ chất hữu cơ.

2. Chức năng của màng xương là

A. giúp cho xương dài ra.

B. giúp cho xương lớn lên về chiều ngang.

C. sinh hồng cầu, chứa mỡ của người già, chứa tủy đỏ ở trẻ em, chứa tủy vàng ở người lớn.

D. nuôi dưỡng xương.

3. Chức năng của mô xương xốp là

A. sinh hồng cầu, chứa mỡ ở người già, chứa tủy đỏ ở trẻ em, chứa tủy vàng ở người lớn.

B. phân tán lực tác động, tạo các ô chứa tủy đỏ.

C. chịu lực, đảm bảo vững chắc.

D. nuôi dưỡng xương.

4. Vai trò của khoang xương trẻ em là

A. giúp xương lớn lên về chiều ngang.

B. nuôi dưỡng xương.

C. chứa tủy đỏ.

D. giúp xương dài ra.

5. Chức năng của mô xương cứng là

A. chịu lực, đảm bảo vững chắc.

B. phân tán lực tác động, tạo các ô chứa tủy đỏ.

C. làm giảm ma sát trong khớp xương.

D. giúp cho xương lớn lên về chiều ngang.

6. Xương có tính đàn hồi và rắn chắc vì

A. cấu trúc hình ống và có muối khoáng.

B. kết hợp chất hữu cơ và muối khoáng.

C. cấu trúc hình ống và có tủy xương.

D. trong xương có tủy xương và có chất hữu cơ.

7. Chức năng của sụn đầu xương là

A. giúp cho xương dài ra.

B. làm giảm ma sát trong khớp xương.

C. phân tán lực tác động, tạo các ô chứa tủy đỏ.

D. giúp cho xương lớn lên về chiều ngang.

8. Chức năng của mạch máu là

A. làm giảm ma sát trong khớp xương.

B. giúp cho xương lớn lên về chiều ngang.

C. nuôi dưỡng xương.

D. sinh hồng cầu, chứa mỡ ở người già, chứa tủy đỏ ở trẻ em, chứa tủy vàng ở người lớn.

9. Chức năng của tủy xương là

A. phân tán lực tác động, tạo các ô chứa tủy đỏ.

B. làm giảm ma sát trong khớp xương.

C. nuôi dưỡng xương.

D. sinh hồng cầu, chứa mỡ ở người già, chứa tủy đỏ ở trẻ em, chứa tủy vàng ở người lớn.

10. Xương to ra là nhờ

A. sự phân chia của tế bào sụn tăng trưởng.

B. sự phân chia của tế bào khoang xương.

C. sự phân chia của tế bào màng xương.

D. sự phân chia của tế bào mô xương cứng.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Cấu tạo và tính chất của xương

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

B

C

A

B

B

C

D

C

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Cấu tạo và tính chất của xương. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 79
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 Xem thêm