Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Cơ quan phân tích thị giác

1 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 bài: Cơ quan phân tích thị giác

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Cơ quan phân tích thị giác được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong chương trình SGK môn Sinh học lớp 8. Mời các bạn tải về tham khảo để chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Dây thần kinh rời khỏi mắt tại vị trí:

A. Điểm vàng.

B. Điểm mù.

C. Màng giác.

D. Con ngươi.

2. Cấu tạo của màng lưới không có loại tế bào nào sau đây?

A. Các tế bào thần kinh thị giác.

B. Các tế bào hai cực.

C. Tế bào cơ.

D. Tế bào thụ cảm thị giác.

3. Cơ quan thụ cảm, bộ phận ngoại biên của cơ quan phân tích thị giác là:

A. Thủy dịch, thủy tinh thể, dịch thủy tinh.

B. Màng lưới.

C. Các nơron hình nón, hình que ở màng lưới.

D. Mắt.

4. Ba lớp màng cấu tạo của mắt từ ngoài vào trong lần lượt là:

A. Màng cứng, màng lưới, màng mạch.

B. Màng cứng, màng mạch, màng lưới.

C. Màng mạch, màng lưới, màng cứng.

D. Màng lưới, màng mạch, màng cứng.

5. Tại sao khi ảnh của vật rơi vào điểm vàng, ta lại nhìn vật rõ nhất?

A. Điểm vàng là nơi tập trung toàn nơron hình nón, mỗi nơron hình nón liên hệ với một nơron 2 cực và một nơron đa cực, nhiều tế bào hình que liên hệ với một nơron 2 cực và một nơron đa cực.

B. Điểm vàng là nơi tập trung nhiều tế bào thị giác.

C. Điểm vàng là nơi tập trung nhiều tế bào hình nón và một vài tế bào hình que.

D. Điểm vàng là nơi tập trung nhiều tế bào hình que và xen kẽ với một vài tế bào hình nón.

6. Vai trò của tuyến lệ là:

A. Bài tiết nước mắt, thấm ướt và rửa sạch kết mạc.

B. Cản bụi, làm trơn bờ mi mắt.

C. Giữ bụi.

D. Thấm ướt và cản bụi.

7. Cơ quan phân tích thị giác bao gồm:

A. Các tế bào thụ cảm thị giác, vùng thị giác.

B. Dây thần kinh thị giác, vùng thị giác.

C. Cầu mắt, điểm mù, vùng thị giác.

D. Các tế bào thụ cảm thị giác (trong màng lưới của cầu mắt), dây thần kinh thị giác (dây số II) và vùng thị giác ở thùy chẩm.

8. Chức năng của thủy tinh thể là:

A. Tham gia dẫn truyền các luồng xung thần kinh từ mắt về não.

B. Cho ánh sáng phản chiếu từ vật đi qua.

C. Điều tiết để ảnh vật rơi đúng trên màng lưới.

D. Cho ánh sáng phản chiếu từ vật đi qua và tham gia dẫn truyền các luồng xung thần kinh từ mắt về não.

9. Bộ phận nào sau đây không thuộc cơ quan phân tích thị giác?

A. Cơ vận động mắt.

B. Vùng thị giác ở thùy chẩm.

C. Dây thần kinh thị giác.

D. Các tế bào thụ cảm ở màng lưới.

10. Ảnh của vật hiện trên điểm vàng thì nhìn rõ nhất vì:

A. Ảnh của vật được truyền về não nhiều lần.

B. Ở điểm vàng mỗi chi tiết của ảnh được một tế bào nón tiếp nhận.

C. Ảnh của vật ở điểm vàng được truyền về não qua từng tế bào thần kinh thị giác riêng lẻ.

D. Ở điểm vàng mỗi chi tiết của ảnh được một tế bào nón tiếp nhận và được truyền về não qua từng tế bào thần kinh thị giác riêng lẻ.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Cơ quan phân tích thị giác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

C

B

A

A

D

C

A

D

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Cơ quan phân tích thị giác. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 9
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 Xem thêm