Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Đại não

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 bài: Đại não

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Đại não được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong chương trình SGK môn Sinh học lớp 8. Mời các bạn tải về tham khảo để chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Cho hình vẽ bán cầu não trái dưới đây:

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Đại não

Chú thích 1 trong hình vẽ trên là:

A. Rãnh đỉnh.

B. Thùy đỉnh.

C. Khe não.

D. Rãnh liên bán cầu.

2. Mỗi nửa đại não bao gồm các thùy:

A. Thùy trán, thùy đỉnh, thùy chẩm, thùy thái dương.

B. Thùy thái dương, thùy đỉnh, thùy chẩm.

C. Thùy trán, thùy thái dương, thùy chẩm.

D. Thùy trán, thùy đỉnh, thùy chẩm.

3. Cho hình vẽ các vùng chức năng của vỏ não.

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Đại não

Vùng số 6 là:

A. Vùng vận động ngôn ngữ (nói và viết).

B. Vùng hiểu chữ viết.

C. Vùng hiểu tiếng nói.

D. Vùng vận động.

4. Thùy thái dương có chứa:

A. Vùng vận động.

B. Vùng cảm giác.

C. Vùng thị giác.

D. Vùng vị giác.

5. Số lượng bán cầu não của cơ thể là:

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

6. Chú thích 2 trong hình vẽ dưới đây là:

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Đại não

A. Thùy chẩm.

B. Thùy trán.

C. Thùy thái dương.

D. Thùy đỉnh.

7. Chú thích 1 trong hình vẽ dưới đây là:

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Đại não

A. Khúc cuộn não.

B. Rãnh liên bán cầu.

C. Khe não.

D. Rãnh thái dương.

8. Sự khác nhau căn bản nhất về chức năng giữa đại não và tủy sống là:

A. Ở tủy sống, chất xám nằm trong, chất trắng nằm ngoài; ở đại não chất trắng nằm trong, chất xám bao bọc toàn bộ bề mặt đại não tạo thành vỏ não.

B. Đại não còn điều hòa hoạt động của tủy sống.

C. Số lượng nơron ở đại não lớn hơn số lượng nơron ở tủy sống rất nhiều.

D. Tủy sống là trung khu của các phản xạ không điều kiện, đại não là trung khu của các phản xạ có điều kiện.

9. Cho hình vẽ các vùng chức năng của vỏ não.

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Đại não

Vùng số 5 là:

A. Vùng hiểu tiếng nói.

B. Vùng vận động ngôn ngữ (nói và viết).

C. Vùng vận động.

D. Vùng hiểu chữ viết.

10. Vỏ não chỉ dày khoảng:

A. 1 - 2 mm.

B. 2 - 3 mm.

C. 2 - 4 mm.

D. 3 - 5 mm.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Đại não

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

C

D

C

B

B

D

B

B

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Đại não. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 198
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 Xem thêm