Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 bài: Giới thiệu chung hệ thần kinh

VnDoc sưu tầm và đăng tải Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Giới thiệu chung hệ thần kinh. Đề kiểm tra này nằm trong chương trình Sinh học lớp 8 nhằm giúp học sinh nắm trọn nội dung bài, đồng thời học tốt môn Sinh lớp 8. Mời các bạn tải về tham khảo để chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Hệ thần kinh được cấu tạo bởi:

A. 3 loại tế bào thần kinh.

B. 2 loại tế bào thần kinh.

C. 1 loại tế bào thần kinh.

D. 4 loại tế bào thần kinh.

2. Cúc xinap có ở:

A. Eo Răngviê.

B. Trong thân của các tế bào thần kinh.

C. Đầu tận cùng của sợi trục nơron.

D. Đầu tận cùng của các sợi nhánh nơron.

3. Thành phần cấu tạo của bộ phận thần kinh ngoại biên gồm:

A. Não và tủy sống.

B. Tủy sống và dây thần kinh.

C. Dây thần kinh và hạch thần kinh.

D. Não và hạch thần kinh.

4. Đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh là:

A. Trung ương thần kinh.

B. Sợi thần kinh.

C. Não.

D. Tế bào thần kinh - nơron.

5. Trong tế bào chất của nơron thần kinh không có:

A. Ti thể.

B. Trung thể.

C. Thể golgi.

D. Lưới nội chất.

6. Cấu trúc dưới đây có thể xuất hiện trên sợi trục của nơron là:

A. Eo Răngviê và bao miêlin.

B. Hạch thần kinh.

C. Eo ranviê.

D. Bao miêlin.

7. Chức năng của nơron là:

A. Là trung tâm điều khiển phản xạ, hưng phấn và truyền dẫn.

B. Cảm ứng và truyền dẫn các xung thần kinh.

C. Hưng phấn và truyền dẫn.

D. Là trung tâm điều khiển các phản xạ

8. Nơi tiếp giáp giữa nơron này với nơron khác hoặc giữa nơron với cơ quan trả lời gọi là:

A. Sợi nhánh.

B. Sợi trục.

C. Thân nơron.

D. Cúc xináp.

9. Chức năng của thần kinh vận động là:

A. Điều hòa hoạt động của các cơ quan dinh dưỡng.

B. Là trung tâm điều khiển các phản xạ.

C. Điều khiển hoạt động hệ cơ xương.

D. Điều hòa hoạt động của các cơ quan sinh sản.

10. Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng là:

A. Điều hòa hoạt động của các cơ quan vận động.

B. Điều hòa hoạt động của các cơ quan sinh sản.

C. Điều hòa hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng.

D. Điều hòa hoạt động của các cơ quan dinh dưỡng và sinh sản.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Giới thiệu chung hệ thần kinh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

C

D

B

A

B

D

C

D

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Giới thiệu chung hệ thần kinh. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 18
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 Xem thêm