Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Mô

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 bài: Mô

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Mô. Đề kiểm tra này nằm trong chương trình Sinh học lớp 8. Giúp học sinh nắm trọn nội dung bài, đồng thời học tốt môn Sinh lớp 8. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Loại mô được cấu tạo bằng các tế bào nằm rải rác trong chất nền là

A. mô liên kết

B. mô biểu bì.

C. mô thần kinh.

D. mô thần kinh và mô liên kết.

2. Chức năng của mô thần kinh là

A. Co, dãn tạo nên sự vận động của các cơ quan và vận động của cơ thể.

B. Bảo vệ, hấp thụ, bài tiết.

C. Tiếp nhận kích thích, dẫn truyền xung thần kinh, xử lí thông tin và điều hòa hoạt động của các cơ quan.

D. Nâng đỡ, liên kết các cơ quan.

3. Chức năng của mô biểu bì là

A. nuôi dưỡng cơ thể.

B. nuôi dưỡng cơ thể, bảo vệ, hấp thu, bài tiết.

C. nham gia chức năng vận động cơ thể.

D. bảo vệ, hấp thu, bài tiết.

4. Mô sụn, mô xương thuộc loại

A. mô liên kết.

B. mô cơ.

C. mô biểu bì.

D. mô thần kinh.

5. Chức năng của mô biểu bì là

A. Co, dãn tạo nên sự vận động của các cơ quan và vận động của cơ thể.

B. Nâng đỡ, liên kết các cơ quan.

C. Tiếp nhận kích thích, dẫn truyền xung thần kinh, xử lí thông tin và điều hòa hoạt động của các cơ quan.

D. Bảo vệ, hấp thụ, bài tiết.

6. Máu thuộc loại mô nào?

A. Mô cơ.

B. Mô biểu bì.

C. Mô liên kết.

D. Mô thần kinh.

7. Chân giò lợn được cấu tạo bằng các loại mô nào?

A. Mô biểu bì, mô sụn, mô sợi.

B. Mô biểu bì, mô liên kết, mô cơ, mô thần kinh.

C. Mô biểu bì và mô liên kết.

D. Mô cơ vân và mô thần kinh.

8. Loại cơ co dãn không theo ý muốn của con người là

A. Cơ trơn, cơ vân và cơ tim.

B. Cơ vân và cơ tim.

C. Cơ trơn và cơ vân.

D. Cơ trơn và cơ tim.

9. Chức năng của mô cơ là

A. Nâng đỡ, liên kết các cơ quan

B. Bảo vệ, hấp thụ, bài tiết.

C. Co, dãn tạo nên sự vận động của các cơ quan và vận động của cơ thể.

D. Tiếp nhận kích thích, dẫn truyền xung thần kinh, xử lí thông tin và điều hòa hoạt động của các cơ quan.

10. Trong các mô sau:

1. Mô sụn

2. Mô cơ vân

3. Mô cơ trơn

4. Mô thần kinh.

5. Mô xương

6. Mô cơ tim

7. Mô mỡ

8. Mô sợi

Các mô liên kết là

A. 3, 4, 5, 6, 7.

B. 1, 4, 5, 7, 8.

C. 1, 2, 3, 4, 5.

D. 1, 3, 5, 6, 8.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Mô

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

C

D

A

D

C

B

D

C

B

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Mô. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 62
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 Xem thêm