Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Trụ não, tiểu não, não trung gian

1 7

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 bài: Trụ não, tiểu não, não trung gian

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Trụ não, tiểu não, não trung gian được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra này nằm trong chương trình Sinh học lớp 8 nhằm giúp học sinh nắm trọn nội dung bài, đồng thời học tốt môn Sinh lớp 8. Mời các bạn tải về tham khảo để chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Vị trí của não trung gian là:

A. Nằm phía dưới tủy sống.

B. Nằm ở tủy sống và trụ não.

C. Nằm ở giữa hành não và cầu thị.

D. Nằm ở giữa trụ não và đại não.

2. Nếu kích thích vào trung tâm no ở vùng dưới đồi thị (não trung gian) thì cơ thể sẽ:

A. Ăn rất nhiều khi đang đói và không ăn gì khi đã no.

B. Ăn rất nhiều mặc dù đã no.

C. Ăn rất nhiều khi đang đói.

D. Không ăn uống tuy đang đói.

3. Não bộ tính từ dưới lên bao gồm:

A. Trụ não → tiểu não → não trung gian → đại não

B. Cầu não → tiểu não → não giữa → đại não.

C. Cầu não → não trung gian → tiểu não → đại não.

D. Trụ não → tiểu não → hành não → đại não.

4. Não trung gian bao gồm những bộ phận nào?

A. Đồi thị và dưới đồi thị.

B. Dưới đồi thị.

C. Cầu não.

D. Đồi thị.

5. Cho hình vẽ cấu tạo tiểu não dưới đây:

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Trụ não, tiểu não, não trung gian

Chú thích 1 và 2 lần lượt là:

A. 1. chất trắng - 2. chất xám.

B. 1. chất xám - 2. chất trắng.

C. 1. chất xám - 2. dây thần kinh não.

D. 1. chất trắng - 2. dây thần kinh não.

6. Người bị say rượu thường đi đứng xiêu vẹo vì:

A. Trụ não bị rối loạn, điều khiển các hoạt động không chính xác.

B. Tiểu não bị rối loạn không điều hòa và phối hợp được các hoạt động.

C. Trụ não và não trung gian bị rối loạn không thực hiện được chức năng.

D. Não trung gian bị rối loạn không thực hiện được chức năng.

7. Đồi thị là cấu trúc nằm trong:

A. Não trung gian.

B. Tủy sống.

C. Hành não.

D. Trụ não.

8. Chất trắng của tiểu não đảm nhiệm chức năng:

A. Chuyển tiếp của tất cả các đường dẫn truyền cảm giác từ dưới đi lên não.

B. Điều khiển - điều hòa các nội quan.

C. Là trung ương điều khiển các quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.

D. Đường dẫn truyền nối vỏ tiểu não và các nhân với các phần khác của hệ thần kinh.

9. Số lượng dây thần kinh não trong cơ thể là:

A. 20 đôi.

B. 12 đôi.

C. 31 đôi.

D. 25 đôi.

10. Cấu tạo của não trung gian bao gồm:

A. Vùng dưới đồi và củ não sinh tư.

B. Đồi thị và vùng dưới đồi.

C. Đồi thị và củ não sinh tư.

D. Đồi thị và cuống não.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Trụ não, tiểu não, não trung gian

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

D

A

A

B

B

A

D

B

B

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Trụ não, tiểu não, não trung gian. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 7
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 Xem thêm