Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 9 bài số 1

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 9 bài số 1

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 9 bài số 1. Đề kiểm tra gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án, nằm trong chương trình SGK môn Sinh lớp 9. Hy vọng sẽ giúp các bạn ôn tập cũng như củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về làm bài

1. Kiểu hình là:

A. Kết quả tác động tương hỗ giữa kiểu gen với môi trường.

B. Tập hợp tất cả các tính trạng và đặc tính bên trong, bên ngoài cơ thể sinh vật.

C. Sự biểu hiện của kiểu gen thành hình thái của cơ thể.

D. Sự biểu hiện của kiểu hình thành hình thái của cơ thể.

2. Quy luật phân li có nội dung là:

A. Khi lai hai cơ thể bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội. 1 lặn.

B. Khi lai hai cơ thể khác nhau về một hoặc một vài tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội: 1 lặn.

C. Khi lai hai cơ thể khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 hoa đỏ về tính trạng của bố hoặc mẹ còn F2 thì tỉ lệ là 3 trội:1 lặn.

D. Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như là ở cơ thể thuần chủng P

3. Ở chuột, màu sắc chiều dài lông di truyền độc lập với nhau, mỗi tính trạng do một gen chi phối. Khi lai hai dòng thuần chủng lông đen, dài với chuột lông trắng, ngắn được F1 toàn chuột lông đen, ngắn. Cho chuột F1 tiếp tục giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ kiểu hình như thế nào trong các trường hợp sau.

A. 9 lông đen, dài: 3 lông đen, ngắn: 3 lông trắng, dài: 1 lông trắng, ngắn

B. 9 lông đen, dài: 3 lông đen, ngắn: 3 lông trắng, ngắn: 1 lông trắng, dài.

C. 9 lông trắng, ngắn: 3 lông đen, ngắn: 3 lông trắng, dài: 1 lông đen , ngắn

D. 9 lông đen, ngắn: 3 lông đen, dài: 3 lông trắng, ngắn: 1 lông trắng, dài

4. Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản đời con thu được kết quả:

A. F1 phân li tính trạng theo tỉ lệ 3 trội:1 lặn

B. F2 phân li theo tính trạng tỉ lệ 2 trội:1 lặn

C. F1 đồng tính về tính trạng của bố mẹ và F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ 3 trội:1 lặn

D. F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 1 trội: 1 lặn

5. Kết luận nào sau đây đúng khi nói về kiểu gen aa

A. Cá thể có kiểu hình trội

B. Là kiểu gen đồng hợp trội

C. Luôn biểu hiện kiểu hình lặn

D. Là kiểu gen dị hợp

6. Tại sao biến dị tổ hợp chỉ xảy ra trong sinh sản hữu tính?

A. Vì thông qua giảm phân (phân li độc lập, tổ hợp tự do của các cặp gen tương ứng) đã tạo ra sự đa dạng của các giao tử.

B. Vì trong thụ tinh, các giao tử kết hợp với nhau một cách ngẫu nhiên đã tạo ra nhiều tổ hợp gen.

C. Vì trong quá trình giảm phân đã có sự biến đổi của các gen

D. Vì chỉ có sự phân li độc lập của các gen

7. F2 của lai hai cặp tính trạng tạo được 16 tổ hợp là vì.

A. Do lai hai cặp tính trạng tương phản.

B. Do biến dị tổ hợp nếu F2 xuất hiện nhiều kiểu hình khác P.

C. Do sự kết hợp ngẫu nhiên qua thụ tinh của 4 loại giao tử đực với 4 loại giao tử cái.

D. Do tích các tỉ lệ tính trạng hợp thành chúng.

8. Cho các đặc điểm của phương pháp phân tích giống lai như sau.

1. Theo dõi sự di truyền của 1 cặp tính trạng rồi mới xét hai và nhiều cặp tính trạng; thí nghiệm được lặp đi lặp lại nhiều lần và trên nhiều đối tượng khác nhau.

2. Dùng toán thống kê để xử lý số liệu thu được và dùng lai phân tích để kiểm tra kiểu gen của các thế hệ lai.

3. Chọn dòng thuần chủng với đối tượng chủ yếu là đậu Hà Lan mang các cặp tính trạng tương phản rõ rệt.

Thứ tự các bước phân tích thế hế lai.

A. (1) → (2) → (3).

B. (3) → (1) → (2).

C. (2) → (1) → (3).

D. (1) → (3) → (2).

9. Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen đồng hợp?

A. Bb

B. AaBB

C. AaBb

D. AAbb

10. Biến dị nào sau đây là biến dị tổ hợp?

A. Do sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lai các tính trạng của P xuất hiện các biến dị tổ hợp.

B. Chính sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lai các tính trạng của P làm xuất hiện kiểu hình khác P. Kiểu hình này gọi là biến dị tổ hợp.

C. Kiểu hình vàng, nhăn, xanh, trơn những kiểu hình này được gọi là biến dị tổ hợp.

D. Bên cạnh kiểu hình giống P, còn kiểu hình khác P gọi là biến dị tổ hợp.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 9 bài:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

D

D

C

C

B

C

B

D

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 9 bài số 1. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
3 859
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm