Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh 7 lần 2 có đáp án năm 2019

1 201

Đề kiểm tra Anh 7 học kì 1 có đáp án

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh 7 lần 2 năm 2019 do VnDoc sưu tầm và biên soạn sau đây. Đề kiểm tra Tiếng Anh 7 gồm 4 bài tập tự luận khác nhau có đáp án đi kèm cho các em tham khảo và ôn tập, chuẩn bị cho các bài kiểm tra định kì 15 phút môn Anh sắp tới.

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh 7 lần 2 có đáp án năm 2019 nằm trong bộ Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 trên VnDoc.com. Bộ đề kiểm tra 15 phút lớp 7 tập hợp tất cả các đề kiểm tra 15 phút của tất cả các môn, là tài liệu tham khảo hữu ích cho thầy cô tham khảo ra đề, cũng như cho các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới. 

Mời các bạn làm bài test online tại đây: Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh 7 lần 2 có đáp án năm 2019

Name: ____________________________________ Class: ____________

MINI TEST 15’

I. Ghép một từ ở cột A với một từ ở cột B

A

B

Answers

1. draw

a. a photo

1. _______

2. write

b. the guitar

2. _______

3. play

c. a portrait

3. _______

4. take

d. a song

4. _______

Đáp án:

1. Draw a portrait

2. Write a song

3. play the guita

4. take a photo

II. Điền a/ an/ some/ any

1. I need ..................green tea.

2. I haven’t got.................. tofu.

3. This is ..................very good diet.

4. You need.................. oil in your diet, but not a lot.

5. I’ve got.................. information for you.

6. We don’t need ..................more rice.

7. I’ll get ..................oranges while I’m at the market.

8. Would you like ..................apple juice?

Đáp án:

1. Some

2. Any

3. A

4. Some

5. Some

6. Any

7. Some

8. some

III. Đặt câu hỏi với How much / How many

0. water / you / drink every morning?

- How much water do you drink every morning?

1. milk / you / drink / every day?

_________________________________________________

2. rice / you / eat for dinner?

_________________________________________________

3. bananas / you / eat every day?

_________________________________________________

4. apples / there / in the fridge?

_________________________________________________

Đáp án:

1. How much milk do you drink everyday?

2. How much rice do you eat for dinner?

3. How many bananas do you eat everyday?

4. How many apples are there in the fridge?

IV. Viết lại các câu sau

1. Her book is not the same as my book.

- Her book is ____________________________________

2. This house is 15 meter tall. That house is 15 meter tall.

- This house is ___________________________________

Đáp án:

1. Her book is different from my book.

2. This house is as tall as that house.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh 7 lần 2 có đáp án năm 2019. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, ... được cập nhật liên tục trên Vndoc.com.

Đánh giá bài viết
1 201
Tiếng Anh 7 mới Xem thêm