Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 6 lần 1 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 15 phút lần 1

Đề kiểm tra 15 phút lần 1 môn tiếng Anh 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh 6 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học Unit 1 - Unit 2 SGK tiếng Anh lớp 6 mới thí điểm giúp các em học sinh ôn tập kiến thức hiệu quả.

1/ Điền am, is, are vào chỗ trống.

a/ I …a teacher.

b/ This …. my classroom.

c/ We ….fine, thank you/

d/ …that your friend?

e/ What … this?

f/ My name.. John.

g/ How old…you?

h/ Hello Mrs Quyen. This…Phong.

i/ …you twelve years old?

j/ What…your name?

k/ We…classmates.

l/ That…a book.

m/ The children…. fine.

2/ Viết câu đầy đủ của động từ TO BE

I’m ten years old ->…

What’s your name? ->…

My name’s Linh->…

We’re fine. Thank you->…

3/ Hoàn thành đoạn văn

Hello my (1)…. is Nam. I’m (2)……student. I am nineteen (3)……old. I (4)……. at 173 Le Loi street. This is my school and that (5)… my classroom.

ĐÁP ÁN

1/ Điền am, is, are vào chỗ trống.

a/ I …am… a teacher.

b/ This …is…. my classroom.

c/ We ….are…fine, thank you.

d/ …Is…that your friend?

e/ What …is…. this?

f/ My name….is…. John.

g/ How old…are….you?

h/ Hello Mrs Quyen. This…is….Phong.

i/ …Are….you twelve years old?

j/ What… is…..your name?

k/ We… are…. classmates.

l/ That…is….. a book.

m/ The children…are…. fine

2/ Viết câu đầy đủ của động từ TO BE

I am ten years old.

What is your name?

My name is Linh.

We are fine. Thank you

3/ Hoàn thành đoạn văn

1. name; 2. a; 3. years; 4. live; 5. is

Trên đây là Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Anh văn. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
17 1.553
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm