Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 7: Traffic

4 6.212

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 7: Traffic được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hay và hữu ích cho thầy cô và các bạn làm tư liệu dạy và học nhằm nâng cao hiệu quả môn học. Sau đây mời thầy cô và các bạn vào tham khảo. 

MINI TEST 15 MINUTES

Name: ______________________________ Class: ________

I. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào các bức tranh sau:

   car                plane               train

traffic lights           boat              bicycle

no cycling          hospital ahead          bus

Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 7  

 Phân loại các từ sau đây thành 2 nhóm theo cách phát âm của phần gạch chân trong mỗi từ

left           never           plane             train

break        ahead          station            seatbelt

Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn tiếng Anh  

III. Sắp xếp các từ lộn xộn trong mỗi dòng sau đây để tạo thành câu hoàn chỉnh

1. from/ It’s/ not very far/ to/ Quang Chau village/Tan Chau village./

- ____________________________________________________________________

2. used to/ My father / by motorbike./ work/

- ____________________________________________________________________

3. How far/ is it/ from/ your house/ to/ school?/

- ____________________________________________________________________

4. I/ use to/ didn’t/ on/ go out/ Sundays./

- ____________________________________________________________________

5. the street/ at the/ zebra crossing./ Walk across/

- ____________________________________________________________________

 THE END

Mời các bạn tiếp tục vào tham khảo một số đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải rất hữu ích cho các bạn chuẩn bị bước vào kì thi học kì 2 sắp tới. 

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 Thí điểm Phòng GD-ĐT Thái Thụy, Thái Bình năm học 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 Thí điểm Phòng GD-ĐT Thái Thụy, Thái Bình năm học 2014 - 2015

Đề ôn thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 năm học 2017-2018

Đánh giá bài viết
4 6.212
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm