Đề kiểm tra 15 phút môn Toán 12 Hình học chương 1

Kiểm tra 15 phút môn Toán 12 Hình học chương 1

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra 15 phút môn Toán 12 Hình học chương 1, năm học 2017 - 2018, với 10 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán giúp các bạn học sinh tham khảo để có kế quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Trong chương trình học lớp 12, bên cạnh kiểm tra miệng, thì kiểm tra 15 phút môn Toán 12 là cấp kiểm tra cần có tiếp theo, 1 học kì sẽ có 2-3 bài kiểm tra 15 phút, sau khi học 2-3 chương Toán để đảm bảo nắm chắc kiến thức đã học, củng cố trước khi bước vào các bài kiểm tra 1 tiết - 45 phút và đề thi kiểm tra cuối học kì 1, học kì 2 lớp 12. Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Hình học chương 1, bao gồm 10 câu hỏi tổng quát, xin được gửi đến các em luyện tập và tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán 12 Hình học chương 1

Câu 1: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SD = \frac{a\sqrt{13}}{2}. Hình chiếu của S lên (ABCD) là trung điểm H của AB. Tính thể tích V khối chóp S.ABC.

A.V\ =\ a^3\sqrt{12}

B. V\ =\ \frac{2a^3}{3}

C. V=\ \frac{a^3\sqrt{2}}{3}

D. \frac{a^3}{3}

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau là một hình đa diện lồi.

B. Hình lập phương là đa diện lồi.

C. Tứ diện là đa diện lồi.

D. Hình hộp là đa diện lồi.

Câu 3: Nếu ba kích thước của khối hộp chữ nhật tăng lên 4 lần thì thể tích của nó tăng lên bao nhiêu lần?

A. 12.

B. 4.

C. 16.

D. 64.

Câu 4: Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho dưới đây để sau khi điền vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng: “ Số cạnh của một hình đa diện luôn………… số đỉnh của hình đa diện ấy”.

A. Lớn hơn.

B. Nhỏ hơn.

C. Lớn hơn hoặc bằng.

D. Bằng.

Câu 5: Cho một hình đa diện.Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt.

B. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.

C. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh.

D. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh.

Câu 6: Số cạnh của hình mười hai mặt đều là:

A. 30.

B. 20.

C. 16.

D. 12.

Câu 7: Một tứ diện đều có cạnh bằng 11 có thể tích bằng bao nhiêu?

A. \frac{\sqrt{2}}{12}

B. \frac{\sqrt{3}}{12}

C.\frac{\sqrt{3}}{4}

D.\frac{\sqrt{2}}{6}

Câu 8: Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh aa. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Góc tạo bởi cạnh bên SC và đáy bằng 45​​​ có thể tích bằng?

A.\frac{a^3\sqrt{2}}{3}

B. a^3\sqrt{3}

C. \frac{a^3\sqrt{3}}{3}

D. a^3\sqrt{6}

Câu 9: Hình lập phương có mấy mặt đối xứng?

A. 9.

B. 3.

C. 4.

D. 6.

Câu 10: Cho hình chóp S.ABC, tam giác ABC vuông tại A. Tam giác SAB vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông đáy, khoảng cách SB và AC là a. Tính thể tích khối chóp S.ABC.

A. \frac{\sqrt{3}}{2}a^3

B.\frac{a^2\sqrt{2}}{6}

C. \frac{a^3\sqrt{2}}{6}

D.\frac{\sqrt{2}}{16}a^3

Trên đây là bài kiểm tra 15 phút môn Toán 12 Hình học chương 1, các bạn có thể tham khảo thêm các đề kiểm tra 15 phút Toán 12 khác tại mục Đề kiểm tra 15 phút các môn, rèn luyện và thêm kĩ năng luyện tập, làm quen các dạng bài câu hỏi đa dạng, học tập Toán 12 hiệu quả hơn cũng như các môn học khác như Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Địa lý 12,...

Đánh giá bài viết
1 2.525
Toán lớp 12 Xem thêm