Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 1 bài 2

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 2 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện lớp 3 kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 2

BÀI 02. CỘNG TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (KHÔNG NHỚ)

1. 253 + 726 = .........

A. 979

B. 967

C. 969

D. 968

2. 442 - 40 = .........

A. 42

B. 404

C. 438

D. 402

3. ......... - 400 = 600

A. 800

B. 100

C. 600

D. 1000

4. 700 - 200 = .........

A. 100

B. 50

C. 500

D. 5

5. Hai cây bút có giá 125 xu. Bốn cây bút có giá .........

A. 125

B. 250

C. 150

D. 200

6. Hiệu nào bé hơn “600 - 270” hay “500 - 270”?

A. 600 - 270

B. 500 - 270

7. Một hộp kẹo có giá 200 đồng. Hai hộp kẹo có giá .........

A. 300

B. 400

C. 200

D. 100

8. 500 + 60 + 2 = .........

A. 265

B. 652

C. 562

D. 526

9. Ngăn dưới của giá sách có 374 quyển sách, ngăn trên có 322 quyển sách. Cả hai ngăn của giá sách có bao nhiêu quyển sách?

A. 696

B. 152

C. 52

D. 686

10. 56 + ......... = 200

A. 152

B. 140

C. 144

D. 148

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 2

Câu hỏi

Đáp án

1

A

2

D

3

D

4

C

5

B

6

B

7

B

8

C

9

A

10

C

Ngoài bài Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 79
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút Xem thêm