Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3: Bảng nhân 9

1 57

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 - Bảng nhân 9 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện lớp 3 kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 - Bảng nhân 9

BÀI 20. BẢNG NHÂN 9

1. Tính nhẩm

9 x 8 = 72

90 x ......... = 720

A. 18

B. 8

C. 80

D. 88

2. 9 x 6 - 9 x 3 = .........

A. 27

B. 26

C. 37

D. 36

3.

Tính nhẩm

9 x 7 = 63

9 x ......... = 630

A. 77

B. 17

C. 70

D. 7

4.

Trong trang trại có 25 con lợn. Số gà nhiều gấp 9 lần số lợn. Hỏi trang trại có bao nhiêu con lợn và gà?

Sơ đồ:

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 - Bảng nhân 9

A. 250

B. 215

C. 225

D. 200

5.

9 x 12 = .........

(9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9)

A. 81

B. 108

C. 99

D. 90

6.

9 x 4 x 2 = .........

A. 74

B. 72

C. 70

D. 71

7.

9 x 6 = .........

(9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9)

A. 63

B. 45

C. 72

D. 54

8. Cách viết nào đúng:

A. 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 x 4

B. 9 + 9 + 9 = 9 x 4

C. 9 + 9 + 9 + 9 = 9 x 3

D. 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 x 5

9. Đếm cách đều 9 đơn vị:

9, 18, 27, ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., .........

9 = 9 x 1 = 9
9 + 9 = 9 x 2 = 18
9 + 9 + 9 = 9 x 3 = 27
9 + 9 + 9 + 9 = 9 x 4 = .........
9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 x 5 = .........
9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 x 6 = .........
9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 x 7 = .........
9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 x 8 = .........
9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 x 9 = .........
9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 x 10 = .........
9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 x 11 = .........
9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 x 12 = .........

A. 36, 45, 54, 63, 72, 80, 90, 99, 108

B. 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108

C. 32, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108

D. 36, 45, 54, 64, 72, 81, 90, 99, 108

10. 100 - 9 x 4 = .........

A. 65

B. 74

C. 75

D. 64

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 - Bảng nhân 9

Câu hỏi

Đáp án

1

B

2

A

3

C

4

A

5

B

6

B

7

D

8

D

9

B

10

D

10 câu trắc nghiệm 15 phút môn Toán lớp 3 - Bảng nhân 9 có đáp án được soạn phù hợp với quy chuẩn của Bộ Giáo Dục, VnDoc.com còn có Bài giảng điện tử lớp 3 hay nhất và mới nhất giúp các thầy cô tiết kiệm thời gian soạn bài, mang lại chất lượng dạy học cao.

Bên cạnh việc sưu tầm những đề thi 15 phút để gửi đến các thầy cô thì Giải bài tập Toán lớp 3 cùng các đề thi học kì 1 lớp 3 cũng rất quan trọng với các giáo viên và cả phụ huynh để hướng dẫn các con học tập, tự rèn luyện bản thân. Việc luyện tập thường xuyên các đề kiểm tra 15 phút môn Toán 3 rất tốt cho kỹ năng giải Toán của các em học sinh. Chúc các em học sinh học tốt và thi tốt.

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3: Bảng nhân 9, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 57
Đề kiểm tra 15 phút lớp 3 Xem thêm