Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 1 bài 5

1 56

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 5 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện lớp 3 kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 5

BÀI 05. ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN

1. Trong hội trường có 4 dãy bàn, mỗi bàn có 8 chỗ ngồi. Hỏi trong phòng hội trường có bao nhiêu chỗ ngồi?

Trong hội trường có ......... chỗ ngồi.

A. 30

B. 16

C. 12

D. 32

2. Cách viết nào đúng:

3 x 4 = 3 x 3 + 4

5 + 5 x 2 = 5 x 3

5 x 8 = 5 x 9 - 8

2 x 6 = 6 + 6 + 6

A. 3 x 4 = 3 x 3 + 4

B. 5 + 5 x 2 = 5 x 3

C. 5 x 8 = 5 x 9 - 8

D. 2 x 6 = 6 + 6 + 6

3. Đếm cách đều 2 đơn vị:

2, 4, 6, ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., .........

A. 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22

B. 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

C. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

D. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 22

4. Đếm cách đều 5 đơn vị:

5, 10, 15, ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., .........

A. 20, 25, 29, 35, 40, 45, 50, 55, 60

B. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 52, 55, 60

C. 20, 25, 30, 35, 44, 45, 50, 55, 60

D. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

5. Túi cam nặng 3 kg, túi táo nặng gấp 4 lần túi cam. Cả hai túi nặng ......... kg.

A. 12

B. 15

C. 8

D. 7

6. 4 x 1 = .........

A. 8

B. 5

C. 4

D. 6

7. 2 x 300 = .........

A. 6

B. 320

C. 600

D. 60

8. Cách viết nào đúng:

4 x 7 = 7 + 7 + 7 + 7

5 + 5 + 5 + 6 = 5 x 3

5 x 8 = 5 + 5 + 5 + 8 + 8

3 x 9 = 3 x 8 + 1

A. 5 + 5 + 5 + 6 = 5 x 3

B. 4 x 7 = 7 + 7 + 7 + 7

C. 3 x 9 = 3 x 8 + 1

D. 5 x 8 = 5 + 5 + 5 + 8 + 8

9. 2 x 100 = .........

A. 120

B. 20

C. 200

D. 102

10. 4 x 7 = .........

A. 28

B. 14

C. 21

D. 11

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 5

Câu hỏi

Đáp án

1

D

2

B

3

C

4

D

5

B

6

C

7

C

8

B

9

C

10

A

Ngoài bài Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 5, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 56
Đề kiểm tra 15 phút lớp 3 môn Toán Xem thêm